To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een wetgevend kader voor het interprofessioneel akkoord 2019-2020

30/04/2019

In ons artikel van 8 april 2019 kon u lezen dat het interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2019-2020 werd goedgekeurd. Om deze bepalingen te kunnen uitvoeren waren er een aantal wetgevende initiatieven nodig.

Het koninklijk besluit inzake de loonnorm werd vorige week gepubliceerd. Onmiddellijk daarna werden in de Nationale arbeidsraad (NAR) 15 collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten.

Waarover gaat het?

SWT en landingsbanen

Het betreft hier grotendeels cao’s inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) voor zware beroepen en lange loopbanen en de landingsbanen (tijdskrediet eindeloopbaan) voor de periode 2019-2020, maar ook voor de periode 2021-2022. We komen hier uitgebreid op terug in een apart artikel.

Tussenkomst in de vervoerskosten opgetrokken

Ook cao nr. 19 inzake de tussenkomst van de werkgever in de kosten van het openbaar vervoer werd aangepast. Zo werd de tussenkomst van de werkgever opgetrokken tot 70% vanaf 1 juli 2019 (trein) en vervalt het minimum aantal kilometers vanaf 2020 (openbaar vervoer). Ook hier komen we uitgebreid op terug in de komende dagen.

Verhoging van de vrijwillige overuren

Via de cao nr. 129 worden de vrijwillige overuren die de werknemers kunnen presteren opgetrokken van 100 naar 120 uren.

Wetsvoorstel tot uitvoering van het IPA 2019-2020

Deze wet werd aangenomen in de Kamer en zal dus eerstdaags in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Deze wet regelt o.a.:

  • De verlenging van het stelsel van de innovatiepremies;
  • De activering van de inspanningen inzake de risicogroepen;
  • De regels rond artikel 39 van de arbeidsovereenkomstenwet tot bevordering van de inzetbaarheid (de sectoren krijgen tot 30 september 2019 de tijd om hierover een cao te sluiten).

We komen zeer binnenkort nog uitgebreid terug op deze verschillende thema’s.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-04-2019