To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wordt de spilindex binnenkort overschreden?

11/03/2021

Hoewel de inflatie in februari 2021 gestegen is van 0,26 naar 0,46% zou de spilindex pas in december 2021 worden overschreden.
Maar wat is juist de spilindex en wat betekent dit voor uw onderneming ?

 

Wat is de spilindex?

De index meet hoe duur het leven wordt voor gezinnen. Stijgen de prijzen van producten en diensten uit de indexkorf, dan stijgen de index en bepaalde lonen en uitkeringen mee. Het doel hiervan is dat de koopkracht van de gezinnen op peil wordt gehouden.

Wat is het gevolg van de overschrijding van de spilindex?

Wanner de spilindex wordt overschreden dan worden de sociale uitkeringen (zoals de werkloosheidsuitkeringen en de pensioenen) evenals de wedden van de ambtenaren met 2% verhoogd.

Deze indexering zal (op basis van de actuele vooruitzichten) ofwel op 1 januari 2022 ofwel op 1 februari  2022 plaatsvinden. 

Ook bepaalde lonen uit de privésector zullen op die datum en volgens dezelfde formule worden geïndexeerd. Het gaat met name om: 

  • het GMMI(het nationaal gewaarborgd minimummaandinkomen) dat standaard van toepassing is in alle paritaire comités die niet over eigen loonschalen beschikken (bijvoorbeeld het PC 335 ) alsook alle bedragen die hier uit voortvloeien (zoals de vergoedingen van bepaalde leerlingen en stagiairs, de vergoedingen voor collectief ontslag en nachtarbeid,…);

  • de lonen uit de non-profitsector (zoals bv. de sector van de rusthuizen).

 

Dit geldt niet voor alle paritaire comités

De indexering van de lonen in de privésector wordt per paritair comité geregeld volgens sectoreigen formules.

Zo worden de lonen in PC 200 jaarlijks geïndexeerd op 1 januari.

De voorziene index voor 1 januari 2022 bedraagt momenteel 1,48 %, dit is uiteraard nog niet zeker.
Ook voor de meeste andere sectoren (zoals bouw, horeca, voeding, metaal,…) zijn de indexcijfers en het moment van indexatie vastgelegd in sectorale Cao’s.

 

Meer weten?

Wil u weten hoeveel de index in uw sector bedraagt, bekijk dan zeker onze indexlist.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11-03-2021