To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De vierde industriële revolutie staat voor de deur - Bent u er klaar voor ?

28/08/2019

De digitalisering en robotisering (industrie 4.0) maken meer en meer hun opmars in het bedrijfsleven. Denk hierbij maar aan vb. drones of 3D-printing, die reeds ingezet worden in de bouw en andere sectoren. Dit alles brengt uiteraard nieuwe uitdagingen met zich mee, en dit zowel voor de werkgever als de werknemer.

Wat betekent de industrie 4.0 voor uw onderneming en uw werknemers ?

Reeds in het interprofessioneel akkoord 2017-2018 spraken de sociale partners af om de impact van de digitalisering op de werknemers en de arbeidsomstandigheden op te volgen.

Bepaalde jobs zullen in de toekomst verdwijnen, maar er zullen ook heel wat nieuwe jobs worden gecreëerd.

Deze afspraken worden nu verder geconcretiseerd in de sectorakkoorden 2019-2020, waarbij aandacht besteed wordt aan de volgende punten:

Opleidingen en levenslang leren

Vermits de digitalisering nieuwe vaardigheden vereist, zullen de werknemers zich moeten bijscholen, herscholen en omscholen. Hiervoor moeten de werknemers uiteraard opleidingen volgen. Daarnaast bestaat er in de bedrijven sinds de wet Peeters (WWW) ook een algemene opleidingsverplichting.

In de meeste sectoren, zoals o.a. ook het geval is in de metaalsector (PC 111) en het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200), worden de opleidingdsdagen verhoogd. Meer info hierover vindt u terug in de sectorakkoorden op L4Y/Sectoraal.

Van opleidingsfonds naar loopbaanfonds

De vormingsfondsen in de verschillende sectoren zijn stilaan aan het transformeren naar loopbaanfondsen. T.g.v.de digitalisering zullen bepaalde jobs verdwijnen en dit moet opgevangen worden. De loopbaanfondsen hebben als taak om de werknemers en werkgevers hierin te begeleiden en te ondersteunen.

Ga zeker na wat deze fondsen aanbieden aan opleidingen. Bovendien zijn een groot deel van deze opleidingen gratis.

Duaal leren en onderwijs

Ook het onderwijs moet afgestemd worden op al deze nieuwe jobs. Hierin zal het Vlaams stelsel van duaal leren dat op 1 september officieel in voege treedt een belangrijke rol spelen. Duaal leren is een traject in het secundair onderwijs, waarbij de jongeren deels naar school gaan en deels werken om alzo algemene en werkervaring op te doen.

Werkbaar werk

Niet alleen zullen de werknemers langer aan de slag moeten, maar zij zullen dit ook in een nieuwe digitale context moeten doen. Voor de al iets oudere werknemers zal dit een extra inspanning vragen, daar waar de jongeren meer begeleid zullen moeten worden. Ook hier zijn er heel wat sectoren die hierop inspelen door het invoeren van zachte landingsbanen voor oudere werknemers en de peterschapsregeling voor de jongeren. Daarnaast bieden ook heel wat sectoren hiervoor subsidies of ondersteuning. Dit is ook het geval in de textielsector.

Vlaams opleidingsverlof (VOV) en betaald educatief verlof

Heel wat opleidingen die zullen leiden tot meer digitale vaardigheden voor de werknemers zijn ook erkend in het kader van het betaald educatief verlof/Vlaams opleidingsverlof, ga dus zeker na of de opleiding die uw werknemers willen volgen hiervoor in aanmerking komen.

De nieuwe industriële revolutie brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Levenslang leren is en blijft een belangrijk gegeven in dit alles. Ga zeker ook na wat de sociale partners in uw sector hierover hebben afgesproken en hoe het vormingsfonds uw ondernemingen en uw werknemers kan helpen bij de invoering van deze digitalisering.

Wilt u meer weten over de nieuwigheden in het sociaal recht? Volg dan zeker één van onze webinars:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-08-2019