To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tussenkomst woon-werkverkeer met eigen vervoermiddel in PC 337

28/01/2020

Sinds 1 januari 2020 hebben de werknemers van het aanvullend paritair comité voor de non-profit (PC nr. 337) recht op een tussenkomst voor het woon-werkverkeer wanneer zij zich met hun eigen vervoermiddel naar het werk verplaatsen. Daarnaast wordt er ook een fietsvergoeding ingevoerd. Voor het openbaar vervoer wijzigt er niets.

Bovendien wordt er ook voorzien in een tussenkomst voor professionele verplaatsingen met de eigen wagen of de fiets.

Welke tussenkomst voor welke verplaatsing?

Openbaar vervoer

Werknemers die met de trein of een andere vorm van openbaar vervoer naar het werk komen, hebben recht op de tussenkomst zoals voorzien in cao 19/9 van de Nationale Arbeidsraad. Deze tussenkomst werd niet gewijzigd door de recent afgesloten sectorale cao.

Maar opgelet, vóór 1 juli 2020 dient u wel een derdebetalersregeling af te sluiten voor de NMBS-abonnementen of de gecombineerde abonnementen NMBS/MIVB/De Lijn/TEC. Meer info hierover vindt u op de website van de NMBS.

Privé-vervoer

Vanaf 2020 is er, naast de werkgeverstussenkomst in het openbaar vervoer, nu ook een verplichte tussenkomst voor de woon-werkverplaatsingen met een eigen vervoermiddel. Deze tussenkomst bedraagt 80% van de tussenkomst voor het openbaar vervoer en dit vanaf de eerste kilometer.

Fiets

Kom je met de fiets werken, dan krijg je vanaf nu een fietsvergoeding van 0,24 euro per effectief afgelegde kilometer.

Dit is het maximum vrijgestelde bedrag (zowel op fiscaal vlak als voor de RSZ). Deze fietsvergoeding wordt automatisch aangepast word bij een verhoging van dit vrijgestelde bedrag.

Professionele verplaatsingen

De laatste wijziging betreft de tussenkomst voor dienstverplaatsingen met een eigen vervoermiddel.

Voor het gebruik van de eigen wagen krijgt de werknemer het forfait voor professionele verplaatsingen dat geldt voor het overheidspersoneel. Dit bedraagt momenteel 0,3653 euro per effectief afgelegde kilometer, maar wordt ieder jaar op 1 juli aangepast.

Voor de dienstverplaatsingen die de werknemer met zijn eigen fiets doet, krijgt hij dezelfde fietsvergoeding als voor zijn woon-werkverkeer, nl. 0,24 euro per kilometer.

Wat moet u doen?

Securex berekent automatisch de juiste tussenkomst voor uw werknemers. Hiervoor moeten wij wel weten met welk vervoermiddel uw werknemers naar het werk komen en hoeveel kilometer zij dagelijks afleggen. Vergeet dus niet uw Client Advisor op de hoogte te brengen of dit zelf aan te passen indien u met onze software werkt.

Verklaring op eer

Werknemers die zich met een eigen vervoermiddel naar het werk begeven (gemotoriseerd of niet), laat u best een verklaring op eer tekenen. Zie document in bijlage.

Geeft u reeds een tussenkomst voor woon-werkverkeer met de wagen?

Zo lang deze minstens evenwaardig is aan de nieuwe sectorale tussenkomst, wijzigt er niets. Voordeliger regelingen blijven namelijk behouden.

Voor meer info kan u steeds terecht bij uw Client of Legal Advisor. Neem zeker ook een kijkje op Lex4You.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-01-2020