To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Consumptie- en gezondheidsindex - Oktober in de kijker

31/10/2018
2018Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
2019Januari | Februari | Maart

De indexcijfers van de maand oktober zijn de volgende:

Base

1988

1996

2004

2013

Multiplicatie-factor

2013*0,98

Indexcijfer van de consumptieprijzen

187,00

152,36

132,57

108,31

   

Gezondheidsindex

179,34

148,75

130,75

108,26

   

Gemiddelde van de laatste 4 maanden referentie afgevlakte gezondheidsindex

 

 

 

107,69

0,98

105,54

Inflatie: 2,75 %

Inflatie op basis van gezondheidsindex: 2,29 %

 

De gezondheidsindex dient als basis voor de aanpassing van de huurprijzen en de lonen.

De index van de consumptieprijzen dient als basis voor de aanpassing van de alimentatiegelden.

Overschrijding van de spilindex bij de overheid 107,20: vooruitzicht 2020.

De volgende indexcijfers zullen beschikbaar zijn op de website van de FOD Economie op datum van 29 november 2018.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-10-2018