To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Green@work: nieuwe onlinedienst voor gelegenheidsarbeiders in de tuinbouwsector

25/07/2018

Werkgevers in de tuinbouwsector (PC 145) kunnen een beroep doen op gelegenheidsarbeiders tegen voordelige voorwaarden. Voor maximum 65 dagen per kalenderjaar en per gelegenheidsarbeider (voor de champignon- en witloofteelt gelden bijzondere regels) worden de sociale bijdragen berekend op basis van lagere forfaitbedragen.

Dankzij deze nieuwe onlinedienst van de RSZ kunnen de betrokken werkgevers nagaan hoeveel dagen ze reeds opgebruikt hebben voor hun potentiële werknemer en hoeveel van die 65 dagen die werknemer nog mag presteren. Ze kunnen er rechtstreeks toegang hebben door het nationale nummer van de werknemer (of het “bis” nummer voor niet-Belgen die in het buitenland wonen) in te vullen[1].

Meer info?

De portaalsite van de sociale zekerheid legt u uit hoe u gebruik kunt maken van deze nieuwe dienst.

U wenst meer informatie over gelegenheidswerk? Raadpleeg uw Client Advisor en/of ons dossier Contracten / Clausules ("Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector").

 


[1] Let op: de werkgever moet de toestemming van de werknemer vragen voordat hij zijn of haar teller raadpleegt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-07-2018