To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Flexi of gelegenheidswerknemer: van Dimona tot loonsberekening

15/10/2019

Stelt u regelmatig extra’s, gelegenheidswerknemers of flexijobwerknemers tewerk? Weet dan dat de gegevens die u ingeeft via onze Dimona-website meteen ook kunnen gelden als loonsopdracht. Dit was al zo voor extra’s en gelegenheidsarbeiders, maar sinds begin deze zomer kunnen we deze werkwijze ook gebruiken voor alle flexijobs met dagcontracten.

Wij vragen u om ons hiervoor een ondertekende volmacht te bezorgen. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, vraag er dan een bij uw Client Advisor.

Het gebruik van de gegevens uit uw Dimona-aangifte als loonsopdracht, wordt ook gemeld bij elke Dimona-aangifte via onze website.

Ingeval het gaat om een nieuwe werknemer, volstaat de Dimona-aangifte echter niet om een correcte loonsberekening te kunnen doen. Mochten de ingevoerde gegevens niet correct of niet volledig zijn, dan doet u er goed aan om dit zo snel mogelijk recht te zetten via de website, een inlichtingenfiche of via uw tool indien u met één van onze tools werkt.

Denk er ook aan om uw Dimona tijdig te doen, dit wil zeggen: minstens 2 uur voordat de werknemer zijn prestaties zal aanvatten. Bij een laattijdige Dimona riskeert u sancties en bovendien kan u dan niet genieten van de voordelige RSZ-behandeling.

Hebt u nog vragen, dan kan u hiermee altijd bij uw Client Advisor terecht.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-10-2019