To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Winteropleidingen in de bouwsector

07/11/2018

In de periode tussen 1 december 2018 en 31 maart 2019 hebben de ondernemingen uit de bouwsector opnieuw de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenaamde ”winteropleidingen”.

Wat zijn de winteropleidingen?

Het is een opleidingsstelsel waarvan de bouwbedrijven tijdens de winterperiode gebruik kunnen maken. Het heeft als doel om werknemers die in deze periode tijdelijk werkloos zijn wegens slecht weer de mogelijkheid te geven opleidingen te volgen.

Onder welke voorwaarden?

Om van dit opleidingssysteem gebruik te kunnen maken, moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. De belangrijkste zijn:

  • dit systeem kan enkel tussen 1 december en 31 maart gebruikt worden;
  • de werknemer moet in tijdelijke werkloosheid zijn wegens slecht weer;
  • de arbeider krijgt bovenop zijn werkloosheidsvergoeding een aanvullende vormingsvergoeding van het Constructiv ;
  • de duur van deze opleidingen is beperkt tot maximum 160 uur (in de periode van 1 december tot 31 maart);
  • het gaat om specifieke opleidingen vermeld als geplande opleiding in het bedrijfsopleidingsplan;
  • een winteropleiding kan enkel plaatsvinden in een erkend opleidingscentra zoals Syntra, EFPME,…

Formaliteiten bij de RVA

De gewone procedure voor de invoering van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer moet worden gevolgd. De werkgever dient wel op het formulier C 3.2-werkgever aan te duiden dat zijn werknemers de winteropleidingen volgen.

Meer info?

Wanneer de werkgever zijn werknemers winteropleidingen wil laten volgen, neemt hij best contact op met de afdeling van Constructiv van zijn regio.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-11-2018