To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Beroepschauffeurs vrijgesteld van vakbekwaamheidsattest

14/08/2019

De beroepschauffeurs die in het bezit zijn van een rijbewijs C en D (zware vrachtwagens, autocars en autobussen), moeten nog eens extra aantonen dat ze over voldoende vakbekwaamheid beschikken. Daarvoor moeten zij om de 5 jaar nascholing volgen. De vermelding van code "95" op hun geldig rijbewijs bewijst deze vakbekwaamheid[1].

Vervoersactiviteiten beslaan evenwel een ruim domein. En niet alle bestuurders moeten deze vakbekwaamheid aantonen.

Vrijstelling van vakbekwaamheidsattest

De verplichting geldt immers niet voor de bestuurders van bepaalde voertuigen. De FOD Mobiliteit[2] heeft hiervoor een indicatieve en niet-exhaustieve lijst opgesteld. Dit zijn enkele voorbeelden van chauffeurs die geen vakbekwaamheidsattest moeten behalen:

 • de bestuurders van geldtransporten (PC 317);
 • de bestuurders van depannagevoertuigen (PC 112):
  • die ter plaatse een herstelling gaan uitvoeren;
  • die een beschadigd voertuig na een ongeval gaan ophalen en het naar een garage voeren, om het zelf te herstellen;
  • die ter plaatse een herstelling gaan uitvoeren en die, na vaststelling van de onmogelijkheid om het voertuig ter plaatse te herstellen, het voertuig meenemen;
 • de bestuurders van voertuigen (of combinaties van voertuigen) die gebruikt worden voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor de uitoefening van zijn beroep nodig heeft voor zover het besturen van het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is, zoals bijvoorbeeld:
  • de werfarbeiders (PC 124, PC 149.010, enz.);
  • de bestuurders van werktuigen op een werf (PC 124);
  • de foorkramers (PC 100);
  • de tuiniers (PC 145.040);
  • de bestuurders van "medische bussen" (PC 330.200);
  • de tuinders (PC 145.060);
  • de traiteurs die deelnemen aan de organisatie van een evenement (PC 302);
  • de installateurs van meubels, keukens, enz. (PC 124).

Meer info?

Uw Legal advisor staat tot uw beschikking voor verdere inlichtingen. Als u dat wenst, kan hij u ook modellen verstrekken van clausules die u in de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemer moet opnemen, die:

 • verwijzen naar de eis dat hij bij de indienstneming in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs, en, indien nodig, een vakbekwaamheidsattest;
 • dienen om het gebrek aan vakbekwaamheid als reden tot onmiddellijke verbreking van de arbeidsovereenkomst in te roepen[3].

 


[1] Zie ook onze artikelen van 2 en 5 april 2016.

[2] Zie http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/faq_dispenses_cap_nl_1.pdf.

[3] Wetend dat het “ernstig” karakter van de fout steeds aan het soevereine oordeel van de rechter overgelaten wordt als het tot een geschil komt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-08-2019