To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Flitscontroles in de vleessector in september 2021

16/08/2021

Update  

Opgelet! De flitscontroles in de vleessector zijn uitgesteld naar oktober 2021 omwille van de vele flitscontroles die de laatste tijd hebben plaatsgevonden. 

In de maand september 2021 zullen de inspectiediensten zogenaamde flitscontroles houden in de vleessector (PC 118).

De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Deze controles hebben een informatief en preventief karakter en nemen uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat de bedrijven zich nog last minute in regel stellen.

Lees meer over het actieplan van de sociale inlichtingen- en opsporingsdiensten (SIOD) in ons artikel van 11 februari 2021.

 

Wat wordt er allemaal gecontroleerd?

Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (single permit, arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de sociale inspecteurs onder meer volgende zaken bekijken in uw onderneming:

  • Het arbeidsreglement, met inbegrip van alle werkroosters en de verplichte bijlagen (zoals de bijlage psychosociale risico’s)
  • De arbeidsovereenkomsten en bijlagen (deeltijdse arbeidsovereenkomsten, studentencontracten, uitzendcontracten)
  • De controlekaarten van werkloze werknemers
  • De Dimona-aangifte
  • De arbeidsongevallenverzekering
  • Bewijs van dagelijkse elektronische aanwezigheidsregistratie in de vleessectoren van iedereen die werken uitvoert in een slachthuis, een versnijdingsatelier of in een onderneming van vleesbereidingen en/of vleesproducten en die hiervoor een erkenning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hebben verkregen, zijn betrokken en moeten geregistreerd worden
  • Enzovoort

De inspecteurs gaan ook na of er geen sprake is van zelfstandigheid in de onderneming.

Download de checklist van de SIOD voor de vleessector, die een lijst bevat van alle documenten die u moet kunnen voorleggen tijdens een controle.

 

Speel op zeker, doe een check-up!

Wilt u zeker zijn of u alle loon- en arbeidsvoorwaarden correct toepast en dat uw arbeidsreglement up-to-date is? Contacteer dan nu uw Securex Legal Advisor via myhr@securex.be.  

Ontbreekt er nog een arbeidsdocument? Kijk dan even in onze e-Shop waar u verschillende modeldocumenten kan downloaden.

 

Bronverwijzing:

  

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-08-2021