To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Maaltijdcheques moeten maandelijks toegekend worden - Regulariseer nu!

13/12/2018

Om niet als loon beschouwd te worden, moeten de maaltijdcheques maandelijks aan de werknemer uitgereikt worden. Als gevolg daarvan zal een werkgever een soms toe gehouden zijn het aantal effectief toegekende maaltijdcheques recht te zetten. Hij beschikt hiervoor over een bepaalde termijn.

Maandelijkse uitreiking

De elektronische maaltijdcheques worden maandelijks (in één of meer keren) op de maaltijdchequerekening van de werknemer gecrediteerd. Ze worden geacht aan de werknemer toegekend te zijn op het moment dat zijn maaltijdchequerekening gecrediteerd wordt.

Deze uitreiking of creditering gebeurt in functie van het voorzienbaar aantal dagen van de maand waarop de werknemer arbeidsprestaties zal verrichten. Het is dus de werkgever die de maaltijdcheques voor een gegeven maand in de loop van die maand moest uitreiken of laten crediteren op de maaltijdchequerekening door het aantal maaltijdcheques te berekenen dat hij, in principe, aan de werknemer verschuldigd is.

Rechtzetting via de maaltijdchequerekening

Uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand die volgt op het beoogde kwartaal moet het aantal maaltijdcheques in overeenstemming worden gebracht met het aantal dagen waarop er daadwerkelijk arbeidsprestaties geleverd werden tijdens dat kwartaal of met het aantal maaltijdcheques voortvloeiend uit de toepassing van de alternatieve berekeningswijze. Er kan een compensatie worden verricht indien het aantal maaltijdcheques dat aan de werknemer werd overhandigd hoger is dan het aantal maaltijdcheques dat uiteindelijk toegekend moest worden.

Opmerking: aangezien er niet langer papieren maaltijdcheques uitgereikt mogen worden, zal een eventuele rechtzetting via de maaltijdchequerekening dienen te gebeuren.

Sancties

Om te weten wat de gevolgen zijn wanneer u te veel of te weinig maaltijdcheques uitreikt, verwijzen we u naar onze fiche “Maaltijdcheques – 1. Algemene principes” in het dossier “Loon” (rubriek Sociaal/Dossiers).

We raden U het artikel "Maaltijdcheques: een optie om rekening mee te houden” te lezen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-12-2018