To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Verhoging van de NMBS-tarieven op 1 februari!

25/01/2019

Per 1 februari 2019 wijzigt de NMBS haar tarieven. De prijs van de treinabonnementen stijgt met 1,18%.

Ter herinnering: sinds 1 september 2015 bevatten de tarieven van de treinabonnementen en de tabellen met de werkgeverstussenkomst enkel nog informatie op maand-, kwartaal- en jaarbasis.

Welke impact hebben deze wijzigingen op de tussenkomst van de werkgever in de kosten voor het woon-werkverkeer?

De sectoren die naar CAO nr. 19octies verwijzen

We herinneren er u aan dat de wettelijke werkgeverstussenkomst in de woon-werkverplaatsing (CAO nr. 19octies) sinds 2009 niet meer automatisch gelinkt is aan de tariefaanpassingen van de NMBS. De sociale partners beslissen elke 2 jaar of de wettelijke werkgeverstussenkomst aangepast moet worden.

In 2019 is er geen aanpassing voorzien in deze zin. Voor sectoren waar de tussenkomst voor het woon-werkverkeer op deze cao is gebaseerd, verandert er dus niets op 1 februari 2019 (vb. PC 100,335,339,…).

En de andere sectoren?

Andere sectoren baseren hun tussenkomst op een percentage van de NMBS-tarieven. In die sectoren zal de verhoging van de prijs van de treinabonnementen dus wel een invloed hebben op de werkgeverstussenkomst zowel voor wat betreft het openbaar vervoer als het privé vervoer.

Dit is bijvoorbeeld het geval in het paritair comité nr. 200. Daar bepaalt de cao betreffende de vervoerkosten dat voor wat het door de NMBS georganiseerde vervoer betreft, de tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs gelijk is aan 80% van de prijs van de treinkaart in 2de klasse en dit vanaf de eerste km. Het plafond voor de tussenkomst in het privévervoer blijft onveranderd tot 27.750 euro. Zie ook Lex4You.

In de horecasector (PC nr. 302) baseren ze zich ook op de NMBS-tarieven om het bedrag van de werkgeverstussenkomst voor de verplaatsingen met een privévoertuig te berekenen evenals wanneer de werknemer met de trein komt.

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding stijgt in 2019 van maximum 0,23 euro per werkelijk afgelegde kilometer naar 0,24 euro. Als werkgever mag u maar bent u niet verplicht om een fietsvergoeding toe te kennen. Deze verplichting kan wel voortvloeien uit een sectorale cao dit is o.m. het geval in het PC nr. 126 waar de fietsvergoeding 0,15 euro per km bedraagt.

De fietsvergoeding mag naast de klassieke fiets ook toegekend worden voor mountainbikes, racefietsen, elektrische fietsen en sinds kort ook voor de speedpedelecs[1].

Ons advies

We raden u aan om steeds goed na te kijken wat er in uw sector afgesproken werd voor de tussenkomst in de vervoerskosten, zowel voor openbaar vervoer, privévervoer als de fietsvergoeding. U kan deze informatie terugvinden in de rubriek Sectoraal / Barema's en bedragen / Vervoerskosten.

 


[1] Zie instructies RSZ.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-01-2019