To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Akkoord over Vlaamse steunmaatregelen

28/10/2020

De sociale partners in de horecasector hebben een akkoord bereikt met de Vlaamse regering over steunmaatregelen. De steunmaatregelen moeten de ondernemingen helpen de coronacrisis te doorstaan.

De Vlaamse regering zal een beschermingsmechanisme uitwerken om een premie toe te kennen. Dat mechanisme kan door alle Vlaamse ondernemingen die door de coronacrisis getroffen zijn, gebruikt worden. Specifiek voor de horeca zijn er bijzondere voorwaarden voorzien.

Ondernemers zullen moeten aantonen dat ze door de coronamaatregelen een omzetverlies van 60% hebben geleden. Die ondernemers hebben recht op een premie van 10% van de omzet in een vergelijkbare periode in 2019.

Deze maatregel is nog niet officieel en moet nog in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

 

Wat is het Vlaams beschermingsmechanisme?

Ondernemers hebben recht op een premie als ze tussen 1 oktober en 18 november een omzetverlies hebben van minstens 60%. Dat verlies moet te wijten zijn aan coronamaatregelen.

De ondernemers die aan die voorwaarde voldoen, kunnen een aanvraag voor een premie indienen. Zij hebben daarbij de keuze uit de volgende 2 referteperiodes:

 • De periode van 1 oktober tot 15 november 2020
 • De periode van 19 oktober tot 18 november 2020

Als een café en restaurant verplicht moet sluiten, kunnen zij een steunaanvraag indienen voor de periode van de sluiting.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Een ondernemer die recht heeft op de premie, krijgt het volgende bedrag:

 • 10% van de omzet zonder BTW tijdens dezelfde periode in 2019 met een maximum van:
  • Referteperiode van 1 oktober tot 15 november 2020:
   • 250 euro voor ondernemingen met 9 of minder werknemers
   • 500 euro voor ondernemingen met 10 of meer werknemers
  • Referteperiode van 19 oktober tot 18 november 2020 en cafés en restaurants die verplicht gesloten zijn:
   • 500 euro voor ondernemingen met 9 of minder werknemers
   • 000 euro voor ondernemingen met 10 of meer werknemers
  • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op 5% van hun omzet zonder BTW tijdens dezelfde periode in 2019 met hetzelfde maximum als de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Voor ondernemingen die in 2019 nog niet gestart waren, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet uit het financieel plan

 

Is er een specifieke regeling voor de cafés en restaurants?

De Vlaamse overheid voorziet inderdaad een specifieke regeling voor cafés en restaurants die vanaf 19 oktober verplicht moeten sluiten:

 • Zij moeten geen omzetdaling aantonen
 • Ze hebben recht op een premie van maximaal 7.500 (ondernemingen met maximum 9 werknemers) of 15.000 (ondernemingen met 10 of meer werknemers) euro
 • De premie mag gecombineerd worden met de verkoop van take away
  • Let op: als uw onderneming vorig jaar minstens 50% van de omzet uit take away haalde, moet u wel een omzetdaling van 60% aantonen. Ook als u nu verplicht moet sluiten.

Hoe u moet aantonen welk deel van uw omzet uit take away bestond, is op dit moment nog niet duidelijk.

Of een gesloten café of restaurant ook recht kan hebben op de premies van 11.250 (voor onderneming tot 9 werknemers) of 22.500 (voor ondernemingen met minstens 10 werknemers) euro, wordt nog besproken.

 

Vanaf wanneer kan u de premie aanvragen?

U zal die premie vanaf 16 november kunnen aanvragen op de website van Vlaio.

Ondernemingen die verplicht moeten sluiten, zouden de aanvraag eventueel vroeger kunnen indienen. Maar dat is nog niet zeker. 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-10-2020