To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Geen verhoging van het gemiddeld minimum maandinkomen

04/07/2019

Eerder berichtten we reeds over de plannen van de sociale partners om het nationaal minimumloon (het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, afkort ‘GGMMI’) te verhogen vanaf 1 juli van dit jaar. Er is echter geen akkoord uit de bus gekomen.

Interprofessioneel akkoord

In het interprofessioneel akkoord werd voorzien dat er zou onderhandeld worden over de verhoging van het GGMMI uit cao nr. 43 van de Nationale Arbeidsraad. Momenteel bedraagt dit 1.593,81 euro. Een verhoging van 1,1%, niet toevallig de marge voor de koopkrachtstijging voor de komende twee jaar, lag op de onderhandelingstafel. Het ABVV wou het akkoord echter niet ondertekenen.

Tewerkstellingsakkoorden

Momenteel zijn alle sectoren druk aan het onderhandelen over de invulling van de 1,1% koopkrachtverhoging voor de jaren 2019-2020. Sommigen kwamen al tot een akkoord. Bepaalde sectoren voorzien dan ook om op hun niveau de minimumlonen op te trekken.

Meer info over uw sector?

We berichten u uiteraard zo snel mogelijk over de evoluties in uw sector. Op Lex4You kan u alle nieuwigheden volgen onder ‘Sectoraal/Tewerkstellingsakkoorden’. Bovendien houden we u op de hoogte via de FlasHR. Voor meer informatie kan u terecht bij uw Client Advisor.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-07-2019