To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het opleidings-CV in paritair comité 149.01

27/02/2019

Binnen het paritair comité 149.01 voor de elektriciens bestaat al sinds jaar en dag een zgn. opleidings-CV.

Waarover gaat het ?

Het opleidings-CV is een inventaris van alle beroepen die de werknemer (tewerkgesteld in paritair comité 149.01) heeft uitgeoefend tijdens zijn loopbaan. Bovendien is het ook een inventaris van alle opleidingen die de werknemer heeft gevolgd, maar ook van zijn behaalde diploma’s, certificaten, getuigschriften….

Wat zijn de voordelen van deze opleidings-CV ?

Als werkgever zie je onmiddellijk welke competenties je werknemers hebben en je ziet ook in één oogopslag welke opleidingen je werknemers hebben gevolgd en wanneer bepaalde certificaten komen te vervallen en dus vernieuwd moeten worden. Dit alles kan ook als basisinfo dienen om je sociale balans correct in te voeren.

Waar wordt deze opleidings-CV bewaard ?

Binnen het paritair comité 149.01 werd deze opdracht toegekend aan de VZW Volta.

Zij hebben een tool opgesteld waarin al deze info kan bewaard worden. Bovendien helpen zij ook bij het invullen van deze CV’s en bieden zij ook gratis opleidingen aan (op die manier voldoe je ook aan je opleidingsverplichting - lees hierover ons artikel van 22 november 2018).

Voor meer info raadpleeg zeker de website van de VZW.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-02-2019