To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Paritair comité 200 - Het loonakkoord toegelicht in een gratis webinar!

21/08/2019

Het aanvullend paritair comité voor de bedienden, het PC 200, sloot begin deze zomer een tewerkstellingsakkoord af. Dit akkoord legt de loon- en arbeidsvoorwaarden vast voor de jaren 2019 en 2020. In juli berichtten we hier al over via een artikel op Lex4You en onze nieuwsbrief ‘FlasHR’.

De volledige analyse kan u raadplegen in onze sectorale rubriek onder het thema ‘Tewerkstellingsakkoorden’

Wat de koopkracht betreft, wordt voorzien in een algemeen (loonsverhoging) en een bijzonder stelsel (harmonisatie aanvullende pensioenen). Verder worden ook afspraken gemaakt rond mobiliteit met onder andere de invoering van een fietsvergoeding.

Ook opleiding vormt een grote brok in dit akkoord. Daarnaast zijn er natuurlijk de ‘obligate’ afspraken rond het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), tijdskrediet en landingsbanen.

Wij lichten de principes van dit akkoord graag mondeling toe tijdens een gratis webinar. Dit zal plaatsvinden op maandag 2 september tussen 12u en 13u. Bent u niet vrij op dat moment? Aarzel niet om in te schrijven, de presentatie zal u achteraf toegestuurd worden via mail.

Hoe inschrijven?

Als klant van het Sociaal Secretariaat Securex hebt u normaal begin deze maand een uitnodigingsmail ontvangen. Binnen enkele dagen sturen wij een herinnering uit.

Hebt u toch geen mail ontvangen? Neem dan contact op met training@securex.be met vermelding ‘gratis webinar PC 200’.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-08-2019