To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw 'to do's' voor de maand november

31/10/2017
2017Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
2018Januari | Februari | Maart | April

F

Securex organiseert tijdens november een aantal opleidingen en webinars die u zouden kunnen interesseren. Klik hier voor meer informatie.

1 en 11

In de maand november zijn er 2 feestdagen: Allerheiligen en Wapenstilstand.  De feestdagen zijn aan een specifieke reglementering onderworpen.

F

Bij het begin van elke maand dient u na te gaan of de lonen van uw werknemers niet aangepast moeten worden.  U kan deze informatie terugvinden in de rubriek Sectoraal/Index.  U kan daar eveneens de indexprognoses per sector terugvinden.   Aarzel ook niet om aan uw Client advisor te vragen om u in te schrijven voor onze FlasHR.  Via deze weg ontvangt u automatisch een bericht indien in uw sector een loonsverhoging voorzien is.

Opgelet: Het is mogelijk dat het loon, dat u bij de aanwerving van een werknemer overeengekomen bent, geïndexeerd moet worden op het moment van de indiensttreding van deze werknemer.

3

Het plafond dat bepaalt of u voorschotten op de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd bent, is vastgesteld op 4.000 euro.  Bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen te betalen, dan moet dit bedrag, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 3 november op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

6

Verlenging

Uiterste indieningsdatum voor de aangiften personenbelasting via Tax-on-web voor mandatarissen. Voor meer informatie kan u ons artikel van 21 augustus 2017 raadplegen.

15

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.  

F

Om de data te kennen waarop u de BTW moet aangeven en betalen, verwijzen we u naar de website van de FOD Financiën.

15

De Duitse feestdag is (nog) geen officiële feestdag voor de werknemers

F

U wil volgend jaar de onderneming tijdelijk collectief sluiten?  Denk dan nu aan de planning van de vakantiedagen. Binnenkort, meer info op Lex4You.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-10-2017