To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Doelgroepvermindering voor hoteluitbaters

08/04/2021

Hotels mochten tijdens het grootste deel van de coronacrisis open blijven. Maar vaak moesten ze delen van hun hotel, zoals het restaurant, sluiten. Bovendien bleven veel toeristen ook gewoon thuis, omdat de overheid reizen afraadde. Dus ook de hoteluitbaters hadden zwaar te lijden onder de coronacrisis.

Om hen te ondersteunen, heeft het parlement vorige week een doelgroepvermindering voor de hotelsector goedgekeurd. Hoteluitbaters die een omzetverlies, of een daling van de loonmassa, van 60% kunnen aantonen, kunnen recht hebben op een doelgroepvermindering voor maximaal vijf werknemers in het tweede kwartaal van 2021.

Het bedrag waarop hoteluitbaters recht hebben, is gelijk aan de netto werkgeversbijdragen voor dat tweede kwartaal. 

Hoe de vermindering zal berekend worden, moet de RSZ nog verduidelijken. Zodra er meer details bekend zijn, leest u het op Lex4You.

 

Welke werkgevers komen in aanmerking voor deze doelgroepvermindering?

Niet alle werkgevers in de horecasector hebben recht op deze doelgroepvermindering. Het gaat enkel om de volgende werkgevers:

 • Werkgevers die onder het paritair comité 302 vallen en die in hoofdactiviteit een hotel uitbaten of accommodaties verschaffen. Ook werkgevers die een vestiging hebben met deze activiteit komen, voor die vestiging, in aanmerking voor de doelgroepvermindering.

Daarnaast moet u als werkgever ook kunnen aantonen dat u een daling heeft van de omzet, of de loonmassa van 60%. Die vermindering moet aangetoond worden door het tweede kwartaal van 2021 te vergelijken met het tweede kwartaal van 2019. De daling moet op basis van: 

 • Ofwel de periodieke BTW-aangifte
 • Ofwel een daling van de loonmassa die u bij de RSZ aangeeft bewezen worden.

Moet u periodieke BTW-aangifte doen, dan moet de daling bewezen worden op basis van de gegevens die u opneemt in kader 2 van de periodieke aangifte.

Moet u geen periodieke BTW-aangifte indienen? Dan bewijst u de daling van 60% op basis van de loonmassa die u bij de RSZ aangeeft. Ligt de loonmassa van het tweede kwartaal van 2021 60% lager dan de loonmassa van het tweede kwartaal van 2019, dan komt u in aanmerking voor de doelgroepvermindering.

 

Bijkomende voorwaarden waaraan u als werkgever moet voldoen

Niet alle hoteluitbaters die aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen, hebben recht op de doelgroepvermindering. Om recht te hebben op die vermindering moet u ook nog aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

 1. U verbindt er zich als werkgever toe om de werknemers waarvoor u de doelgroepvermindering toepast tussen 1 april en 30 juni 2021 in dienst te houden. Op die regel zijn drie uitzonderingen:
  1. De werknemer neemt in die periode zelf ontslag
  2. De werknemer wordt ontslagen om een dringende reden
  3. De werknemer neemt tijdskrediet of een thematisch verlof op
 1. U verbindt er zich als werkgever toe om aan alle werknemers een concreet en individueel opleidingsaanbod te doen. In 2021 moet u minstens vijf opleidingsdagen voor een voltijdse werknemer aanbieden. U moet dat aanbod ook doen aan werknemers in tijdelijke werkloosheid. De opleidingen moeten ten laatste op 31 december 2021 gevolgd worden.
  Dat aanbod doet u aan alle werknemers. Dus ook aan diegenen waarvoor u geen doelgroepvermindering krijgt. U mag het aantal opleidingsdagen wel pro rata toekennen aan de deeltijdse werknemers.
 1. U mag in 2021 geen:
  1. Dividenden uitkeren aan uw aandeelhouders
  2. Bonussen uitkeren aan de leden van de Raad van Bestuur of aan de directie van de onderneming (het leidinggevend personeel)
  3. Eigen aandelen inkopen
 2. U moet uw ondernemingsraad informeren over de toepassing van deze maatregel in uw onderneming. De ondernemingsraad moet ook geïnformeerd worden over de voorwaarden waaraan u moet voldoen. U moet de ondernemingsraad dus ook op de hoogte brengen van het opleidingsaanbod en u moet met de raad overleggen over dat aanbod.
  Heeft u geen ondernemingsraad in uw onderneming? Dan informeert u de vakbondsafvaardiging. Als u die ook niet heeft, dan bezorgt u de info aan alle werknemers.

Of u deze voorwaarden heeft nageleefd, zal de RSZ pas in 2022 kunnen nagaan.

De RSZ zal dus ook achteraf controleren of de werkgevers die een aanvraag indienden, aan alle voorwaarden voldeden. Als dat niet het geval is, zult u de ontvangen bijdrage vermindering moeten terugbetalen.

 

Op welk bedrag heeft u recht?

Als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, dan heeft u recht op een doelgroepvermindering gelijk aan de netto werkgeversbijdrage voor 5 werknemers in het tweede kwartaal van 2021.

De netto werkgeversbijdrage is de patronale basisbijdrage verminderd met:

 • De structurele verminderingen waarop u eventueel recht heeft

  

Hoe berekent de RSZ de vermindering?

De RSZ heeft momenteel nog niet verduidelijkt hoe ze de vermindering zal berekenen. Of u automatisch recht heeft op de vermindering, is ook nog niet duidelijk. Het is mogelijk dat u een aanvraag zal moeten indienen.

Zodra wij daarover meer duidelijkheid hebben, informeren wij u daarover op Lex4You.  

 

Wat doet Securex voor u?

Als u nog vragen heeft over deze vermindering, kunt u steeds bij uw Legal Advisor terecht.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-04-2021