To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Dubbele uitbreiding voor de flexi-jobs op komst

16/11/2017

De regering heeft het licht op groen gezet voor een uitbreiding van het systeem van de flexi-jobs. Vanaf 1 januari 2018 zullen[1]:

  • flexi-jobs mogelijk worden in andere sectoren dan de horeca;
  • ook gepensioneerden een flexi-job kunnen uitoefenen.

In dit artikel gaan we enkel in op de uitbreiding tot de gepensioneerden. Voor de uitbreiding naar de andere sectoren verwijzen we u naar ons ander artikel van vandaag: “Weldra flexi-jobs in de detailhandel”.

Uitbreiding tot gepensioneerden

Momenteel mogen enkel personen die minstens een 4/5 tewerkstelling hebben bij één of meerdere andere werkgever(s) een flexi-job uitoefenen.  Deze voorwaarde van de 4/5 tewerkstelling wordt bekeken in het referentiekwartaal T-3, dit is dus het derde kwartaal dat aan de tewerkstelling in de flexi-job voorafgaat.

Vanaf 1 januari 2018 zal deze voorwaarde niet gelden voor personen die op het einde van het kwartaal T-2 als gepensioneerde beschouwd wordt. Het gaat om alle personen die een wettelijk, bestuursrechtelijk of statutair ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen of een ander als zodanig gelden voordeel genieten.

Opgelet, aangezien gekeken wordt naar het pensioenstatuut in het tweede kwartaal dat aan de tewerkstelling in de flexi-job voorafgaat, zal de voorwaarde van een 4/5 tewerkstelling in referentiekwartaal T-3 wel blijven spelen tijdens de eerste twee kwartalen van het pensioen.

Voorbeeld: een werknemer die heel 2017 halftijds werkte en op 1 januari 2018 met pensioen gaat, zal pas vanaf 1 juli van dat jaar een flexi-job kunnen uitoefenen. Tijdens de eerste helft van het jaar 2018 voldoet hij immers niet aan het statuut van gepensioneerde in T-2, noch aan de voorwaarde van een 4/5 tewerkstelling in T-3.

 

Gepensioneerd eind T-2?

4/5 tewerkstelling in T-3?

Flexi-job mogelijk?

Jan - maart 2018

Sept 2017: nee

April - juni ’17: nee

NEE

April - juni 2018

Dec 2017: nee

Juli - sept ’17: nee

NEE

Juli -… 2018

Maart 2018: ja

Okt - dec ’17: nee

JA

Een gepensioneerde tewerkstellen?

Wenst u, als werkgever uit één van de beoogde sectoren, een gepensioneerde een flexi-job aan te bieden, vergeet dan niet dat ook voor hen de normale regels van toepassing blijven en u dus een raamovereenkomst en een flexi-arbeidsovereenkomst dient op te stellen. Bovendien wordt het loon dat de gepensioneerde met zijn flexi-job verdient, als een beroepsinkomen beschouwd en moet hiermee dus rekening gehouden worden om na te gaan of de gepensioneerde in kwestie de loongrenzen in het kader van de toegelaten activiteiten niet overschrijdt.

Aarzel niet om uw legal advisor te contacteren indien u meer informatie wenst of indien u gebruik wil maken van onze modeldocumenten.

 


[1] Ontwerp van programmawet, zoals neergelegd in de Kamer. Gezien het om een wetsontwerp gaat, geven we u deze informatie onder voorbehoud.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-11-2017