To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Brusselse Covid-19-premie voor de hotelsector : vraag ze aan tegen 13 november!

28/10/2020

Omwille van de sanitaire crisis, kunnen de Brusselse hotels en aparthotels onder bepaalde voorwaarden Geweststeun krijgen tot 200.000 euro per vestiging en maximaal 800.000 euro per onderneming. Opgelet, de premieaanvraag moet uiterlijk op 13 november 2020 worden ingediend.

 

Voor wie?

Om van deze maatregel te genieten, moet men:

1° een exploitant van minstens één hotel of aparthotel gevestigd in het Brussels Gewest zijn;
2° op 7 juli 2020 beschikken over een actief registratienummer en geldige stedenbouwkundige en brandveiligheidsattesten voor de hotels en aparthotels waarvoor de steun wordt aangevraagd;
3° voldoen aan zijn verplichtingen inzake bekendmaking van zijn jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België;
4° voldoen aan minstens twee voorwaarden inzake financiële gezondheid.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Het bedrag van de steun verschilt naargelang de capaciteit van het toeristenverblijf:

  • capaciteit van ten hoogste 18 logieseenheden: forfaitaire premie van 20.000 euro;
  • meer dan 18 logieseenheden: 1.100 euro per hotelkamer of andere logieseenheid, beperkt tot 200.000 euro per (apart)hotel.

Een enkele aanvraag is mogelijk per onderneming, met een maximum van 800.000 euro.

 

Hoe moet de premie aangevraagd worden?

De premie dient uiterlijk tegen 13 november via Irisbox aangevraagd te worden. Vergeet de vereiste bijlagen niet bij uw aanvraag te voegen.

 

Meer info ?

Raadpleeg de inlichtingen op de infopagina van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

 

Bron:

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 2020 betreffende steun aan hotels en aparthotels in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 , Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2020, 2de editie

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-10-2020