To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

PC 124 - Financiële stimuli voor opleiding en tewerkstelling

23/11/2017

Opleiding speelt een belangrijke rol op de arbeidsmarkt, zowel om werknemers aan het werk te houden als om nieuwe medewerkers aan te trekken en het niveau van de arbeidskrachten voor de ondernemingen op het noodzakelijke peil te houden.

In de sector van het bouwbedrijf worden al enige tijd opleidings- en tewerkstellingsregelingen voor werknemers opgezet. Werkgevers kunnen gebruik maken van verschillende financiële stimuli die het vormingsfonds Constructiv hiertoe verleent.

Opleidings- en tewerkstellingsregelingen

Binnen het PC 124 bestaan er al verschillende opleidingsregelingen:

  • opleiding tijdens de week;
  • winteropleiding;
  • avond- en zaterdagopleidingen;
  • leerlingenopleiding;
  • opleiding ten gunste van risicogroepen;
  • veiligheidsopleiding.

In het kader van het sectoraal akkoord 2017-2018 besliste het paritair comité de bestaande opleidingsregelingen te verlengen om bij te dragen tot de interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 opleidingsdagen per voltijds equivalent per jaar.

Financiële steun van het sociaal fonds Constructiv

Voor bepaalde van die opleidingen kan de werkgever rekenen op een tegemoetkoming van het vormingsfonds als hij de opleiding samen met zijn arbeiders volgt. Zowel opleidingen tijdens als buiten de werkuren (zaterdag-, avond- en winteropleidingen) komen in aanmerking.

De tegemoetkoming voor de werkgever betreft nu eens de opleidingskosten, dan weer de loonkosten. Ook de werknemer kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een opleidingspremie.

Het vormingsfonds kan ook een premie toekennen aan werkgevers die jonge arbeiders aanwerven in het kader van de regeling van de ingroeibanen[1]. De premie bedraagt 1.000 euro per jonge arbeider die aan de voorwaarden voldoet.

In de praktijk

We raden u aan om het sociaal fonds Constructiv rechtstreeks te contacteren om na te gaan of u wel degelijk in aanmerking komt voor de verschillende steunmaatregelen.

Wilt u meer informatie over opleidingen en de ingroeibanenregeling in de sector? Raadpleeg dan Lex4You of neem contact op met uw Client Advisor.

 


[1] Zie ons artikel van 9 november 2015.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 23-11-2017