To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De overschakeling naar het zomeruur : voor sommigen, een impact op het loon

27/03/2019

Zondag 31 maart 2019 schakelen we om 2 uur ’s ochtends opnieuw naar het zomeruur over. We draaien de klok een uur vooruit (2 uur wordt 3 uur) en hebben die nacht een uurtje minder slaap. Maar betekent dit ook loonverlies voor sommige werknemers?

We wijzen er op dat dit de laatste verplichte overgang naar het zomeruur is binnen de Europese Unie. De lidstaten zullen nu, elk voor zich, moeten kiezen of ze het zomeruur behouden of naar het winteruur overgaan (in dat geval zal er nog een overgang naar het winteruur moeten plaatsvinden eind oktober 2019).

Voor sommigen, een impact op het loon

Voor werknemers die tijdens de nacht van 30 op 31 maart aan de slag zijn, kan deze overschakeling gevolgen hebben op het vlak van hun loon.

Een CAO gesloten in de Nationale Arbeidsraad bepaalt hoe dit loon berekend moet worden[1]. De CAO is van toepassing op de werknemers in ploegenarbeid die niet forfaitair per maand betaald worden (in principe betreft het dus arbeiders) en die tijdens de overschakeling aan het werk zijn.

Indien dezelfde ploeg werkt tijdens de uurwisseling in de zomer en de winter

In de mate van het mogelijke moet de ploeg die tijdens de overgang naar het winteruur werkte, eveneens tijdens de overgang naar het zomeruur werken. Op die manier wordt het evenwicht hersteld: indien een normale ploeg 8 uur werkt, zullen deze werknemers gedurende deze 2 nachten respectievelijk 7 uur en 9 uur werken.  Het loon voor beide nachten zal met het normale loon voor een nachtploeg (8 uur) overeenstemmen.

Indien een andere ploeg werkt tijdens de uurwisseling in de zomer en de winter

Indien het niet mogelijk is dezelfde ploeg tijdens beide nachten te laten werken, moet het loon als volgt berekend worden:

  • de werknemers die door de overgang naar het zomeruur slechts 7 uur werken, ontvangen toch een loon berekend op basis van 8 uur arbeid;
  • de werknemers die door de overgang naar het winteruur 9 uur presteren, ontvangen een loon berekend op basis van 9 uur arbeid.

 


[1] CAO nr. 30 van 28 maart 1977, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 juli 1998, Belgisch Staatsblad van 11 augustus 1998.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-03-2019