To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Optrekking van het aantal vrijwillige overuren in bepaalde sectoren - Bent u bij de gelukkigen?

02/11/2017

Met de Wet Peeters werd sinds 1 februari van dit jaar een nieuw soort overuren ingevoerd: de vrijwillige overuren. Dit is een krediet van 100 overuren per jaar per werknemer die geen specifieke reden vereisen en die meteen worden uitbetaald aan 150 of 200%. De werknemer verklaart zich bereid overuren te presteren in een schriftelijk akkoord en de werkgever doet een beroep op deze werknemer(s) wanneer de nood zich voordoet. Dit schriftelijk akkoord moet wel iedere 6 maanden hernieuwd worden.

In de wet werd ook voorzien dat dit aantal van 100 overuren per jaar per werknemer opgetrokken kan worden tot maximum 360 uren in een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst. Aangezien ondernemings-cao’s nooit algemeen verbindend verklaard worden, gaat het hier dus de facto om sector-cao’s.

Welke sectoren zijn tot actie overgegaan?

De onderhandelingen inzake de tewerkstellingsakkoorden voor de periode 2017-2018 zijn in de meeste sectoren achter de rug. We kunnen u dus al een stand van zaken meegeven met betrekking tot de sectoren die het aantal van 100 vrijwillige overuren opgetrokken hebben:

Sector

Maximum aantal vrijwillige overuren

Procedure

Paritair comité 112 voor het garagebedrijf

150

Afsluiten van een ondernemings-cao vóór 30 juni 2018 met een maximale geldigheidsduur tot 31 december 2018.

Er volgt een evaluatie op sectorvlak na 30 juni 2018.

Paritair subcomité 140.480 voor de afhandeling op luchthavens (vervoer en logistiek)

230

Op voorwaarde dat in de onderneming een plan van aanpak m.b.t. overuren wordt overlegd (in het bijzonder de actueel openstaande overuren).

Paritair subcomité 149.020 voor het koetswerk

130

Afsluiten van een ondernemings-cao vóór 30 juni 2019 met een maximale geldigheidsduur tot 31 december 2019.

Er volgt een evaluatie op sectorvlak tegen 30 juni 2018.

Paritair subcomité 149.040 voor de metaalhandel

130

Afsluiten van een ondernemings-cao vóór 30 juni 2018 met een maximale geldigheidsduur tot 31 december 2018.

Er volgt een evaluatie op sectorvlak voor 30 november 2018.

Paritair comité 320 voor de begrafenisondernemingen

150

Deze optrekking geldt automatisch voor de volledige sector.

 

Interne grens

De interne grens is het aantal overuren dat men na elkaar kan presteren vooraleer er verplicht eerst inhaalrust toegekend moet worden. Door de Wet Peeters is deze grens sinds 1 februari 2017 op 143 uren gebracht. Men kan dus 143 overuren na elkaar presteren zonder tussendoor inhaalrust toe te kennen. Eens de 143 uren bereikt worden, moet er eerst inhaalrust toegekend worden, men mag geen overuren meer laten presteren. De toegekende inhaalrust laat de interne grens weer zakken. Daarna kunnen er terug overuren gepresteerd worden en worden er weer uren op de teller van de interne grens geplaatst. Op het einde van de referteperiode dient deze teller van 143 uren op nul te staan. Dit wil dan zeggen dat alle overuren ingehaald werden.

Ook deze interne grens kan op sectorvlak opgetrokken worden. Tot nu toe hebben 2 sectoren van deze mogelijkheid gebruik gemaakt:

  • Het paritair subcomité 149.040 voor de metaalhandel: enkel voor de servicetechniekers: de interne grens wordt opgetrokken tot 200 uren. Hiervoor dient een ondernemings-cao te worden afgesloten vóór 30 juni 2018 met een geldigheidsduur tot maximum 31 december 2018.
  • Het paritair comité 333 van de toeristische attracties: de interne grens wordt opgetrokken tot 180 uren van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.

Interne grens bij vrijwillige overuren

Het gebruik van de interne grens bij vrijwillige overuren is eigenlijk niet logisch. De interne grens betreft normaalgezien enkel overuren die ingehaald moeten worden en vrijwillige overuren worden niet ingehaald. De wetgever heeft er echter voor gekozen om standaard enkel de eerste 25 gepresteerde vrijwillige overuren niet mee te tellen voor de berekening van de interne grens. En dus toch 75 van de 100 vrijwillige overuren op de teller van de interne grens te zetten. Op deze manier wordt de teller ‘geblokkeerd’, want deze uren kunnen niet ingehaald worden. Zo wordt het gebruik van andere overuren ingeperkt omdat men sneller de 143 uren gaat bereiken en dus sneller inhaalrust zal moeten toekennen.

Het aantal van 25 vrijwillige overuren die niet meetellen, kan opgetrokken worden tot maximum 60 bij een algemeen verbindend verklaarde sector-cao. Momenteel hebben 2 sectoren hiervan gebruik gemaakt:

  • Het paritair subcomité 149.010 voor de elektriciens: de eerste 60 gepresteerde vrijwillige overuren tellen niet mee voor de berekening van de interne grens (de volgende 40 dus wel) en dit voor de periode lopende van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019.
  • Het paritair subcomité 149.040 voor de metaalhandel: enkel voor de servicetechniekers: de eerste 60 gepresteerde vrijwillige overuren tellen niet mee voor de berekening van de interne grens (de volgende 70 dus wel (in de sector werd het aantal vrijwillige overuren opgetrokken tot 130, zie hierboven)). Hiervoor dient een ondernemings-cao te worden afgesloten vóór 30 juni 2018 met een geldigheidsduur tot maximum 31 december 2018.

Meer info?

Voor meer informatie over deze afspraken op sectorvlak kan u de tewerkstellingsakkoorden raadplegen op Lex4You.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-11-2017