To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een aanwervingspremie in het paritair comité 145.04

17/03/2021

Behoort uw onderneming tot het PC 145.04 voor parken en tuinen en werft u binnenkort een nieuwe werknemer aan, dan heeft u mogelijk recht op een aanwervingspremie.
 

Een aanwervingspremie zegt u?

Wanneer u een werknemer aanneemt die behoort tot een zogenaamde risicogroep (dit zijn onder andere langdurige werklozen, mindervaliden, laaggeschoolde werknemers,…), dan kan u een tussenkomst krijgen van het fonds van bestaanszekerheid.

 

Hoeveel bedraagt deze premie?

De tussenkomst van het fonds bedraagt 247,89 euro per maand, met een maximum van 2974,72 euro op jaarbasis.

Voor de deeltijdse leerplichtigen bedraagt de tussenkomst 123,95 euro per maand. Dus u kan deze premie ook krijgen als u met leerlingen werkt.

Wanneer u bovendien de leerling nadien vast in dienst neemt ontvangt u deze tussenkomst nog gedurende 12 maanden.

Wat zijn de voorwaarden om deze premie te krijgen?

Uiteraard moet u aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op deze premie.

Zo moet de werknemer :

  • aangeworven worden met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en voltijds;
  • minstens 6 maanden in dienst blijven.

U moet de premie bovendien aanvragen binnen het jaar na de aanvang van de tewerkstelling.

 

Meer info nodig?

Bent u op zoek naar een geschikte werknemer dan kan u steeds terecht bij de VDAB, actiris of  le Forem.

Voor meer info over deze premie neemt u best contact op met het sociaal fonds voor parken en tuinen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-03-2021