To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Uw budget voor 2019 : hou de aangekondigde maatregelen van de regering in het oog!

27/11/2018

Als vooruitziend ondernemer bent u al bezig met de voorbereiding van uw budget 2019. In vorige artikels[1] hebben we een aantal courante uitgaven van de werkgever en de wijzigingen aan de tewerkstellingsmaatregelen voor 2019 overlopen.

In dit artikel focussen we op de aangekondigde maatregelen van het zomerakkoord ('jobs- of arbeidsdeal') die een impact kunnen hebben op uw budget.

Arbeidsdeal

Met de regeringsverklaring van 8 oktober 2018 heeft de Regering Michel de wil bevestigd om de het Zomerakkoord (arbeidsdeal) uit te voeren. De aankomende maatregelen hebben vaak geen rechtstreekse kost voor uw bedrijf maar kunnen in individuele gevallen organisatorisch en/of budgettair een rol spelen. We hernemen in die context enkele aangekondigde maatregelen.

  • De leeftijdsvoorwaarde voor tijdskrediet-eindeloopbaan met onderbrekingsuitkeringen wordt vanaf 1 januari 2019 opgetrokken tot 60 jaar tegenover 55 jaar op dit moment.
  • De zachte landingsbaan vanaf 58 jaar met een aanvullende vergoeding voor loonverlies vrijgesteld van sociale bijdragen zijn ingesteld sinds 1 januari 2018. De regering wil deze mogelijkheid tot werklastverlichting openen voor een individueel akkoord tussen werknemer en werkgever.  
  • De uitbreiding van de verplichting voor werkgevers om outplacement aan te bieden naar werknemers wiens contract wordt beëindigd wegens een overmacht om medische redenen. Voor zover een medisch attest de werknemer niet ongeschikt verklaart om in een andere job te werken. Vakbonden en werkgevers vonden deze maatregel geen goed idee en hebben alternatieve voorstellen voorgelegd. Hoewel de regering in het outplacementaanbod de sectorale fondsen betrekt, is het nog afwachten welke kost toch nog naar de werkgevers zou toekomen.
  • Voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op basis van CAO nr.17 op 62 jaar is het huidige tijdspad inzake loopbaanvereiste voor 2019: 40 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen. Met de arbeidsdeal zou deze loopbaanvereiste worden opgetrokken tot 41 jaar voor mannen.

En nog dit

Men zou het bijna vergeten, maar de wet betreffende het eenheidsstatuut[1] bepaalt dat de sectoren vanaf 1 januari 2014, 5 jaar de tijd hebben om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten die voorzien in maatregelen om de 'inzetbaarheid' van ontslagen werknemers te verhogen[2]. Het is hier intussen bijzonder rustig gebleven.

Dit brengt mee dat de werkgevers en werknemers vanaf 1 januari 2019 aankijken tegen een nieuwe bijzondere RSZ-bijdrage wanneer de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd (met opzeg of verbreking). Ze is enkel verschuldigd wanneer de werknemer een wettelijke opzegtermijn en/of -vergoeding van minstens 30 weken krijgt.

Zonder in detail te treden gaat het om een bijkomende werkgeversbijdrage van 3% en een werknemersinhouding van 1%. De bijdrage komt bovenop de gewone sociale zekerheidsbijdragen. De Nationale Arbeidsraad (NAR) zou alsnog een algemene regeling willen uitwerken om deze nieuwe bijzondere RSZ-bijdrage af te voeren. Afwachten wat dit oplevert.

Het overleg tussen vakbonden en werkgevers over de lijst met de zware beroepen in de privésector is mislukt. Werknemers die dergelijk beroep uitoefenen zouden wat vroeger met pensioen kunnen gaan. Het begrip zwaar beroep is tot nu toe voor het SWT reeds ingevuld (wisselende ploegen, onderbroken diensten en nachtarbeid). Na ontvangst door de regering van het gemotiveerd advies van de NAR, ligt de bal in het kamp van de regering.

Met Securex houdt u de vinger aan de pols

Het Zomerakkoord (de ‘arbeidsdeal’) van de Regering Michel bevat een hele reeks maatregelen waarvoor het nog wachten is op wettelijke bepalingen. De Regering Michel heeft de vaste wil deze maatregelen tot uitvoering te brengen. Ook de nationale overlegorganen als NAR e.a. moeten zich nog over enkele delicate dossiers buigen als de zware beroepen en daarmee verbonden het pensioendossier. Verder sleutelen het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest regelmatig aan hun steun-/tewerkstellingsmaatregelen.

Met de artikels op Securex Lex4you houdt u de vinger aan de pols en aan uw budget. Aarzel ook niet in te schrijven op de webinars om in maximum één uur de tijd weer helemaal bij te zijn met de nieuwigheden.  

 


[1] Artikels van 6 en 26 november 2018.

[2] Wet van 26 december 2013.

[3] Op 25 juni 2015 heeft het Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging verworpen tegen deze bepaling van de wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-11-2018