To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Verlofdagen in 2019 in de bouwsector (PC nr. 124)

29/10/2018

In de bouwsector (PC nr. 124) wordt de arbeidsduurvermindering bereikt door toekenning van 12 inhaalrustdagen per jaar. Op die manier wordt de wekelijkse arbeidsduur die effectief 40 uur bedraagt, op jaarbasis tot 38 uur teruggebracht. De data van de rustdagen werden vastgelegd via het sectorakkoord 2017-2018.

Hieronder alvast deze voor 2019

Inhaalrustdagen 2019

Voor het jaar 2019 zijn de inhaalrustdagen als volgt vastgesteld:

 • woensdag 2 januari
 • donderdag 3 januari
 • vrijdag 4 januari
 • vrijdag 19 april
 • vrijdag 31 mei
 • vrijdag 16 augustus
 • hoofdperiode (6 dagen): 23, 24, 26, 27, 30 en 31 december 2019

In principe is het verboden om de arbeiders op deze inhaalrustdagen tewerk te stellen. In afwijking op dit verbod mogen de arbeiders wel gedurende deze rustdagen tewerkgesteld worden:

 • wanneer zij belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen, met uitzondering van het vervoer;
 • in de gevallen waar arbeid op zondag is toegestaan door artikel 12 van de arbeidswet van 16 maart 1971.

Voor meer gedetailleerde informatie hierover kunt u terecht op Lex4You (klikken op Sectoraal / Arbeidsduur / Wekelijkse arbeidsduur).

Feestdagen in 2019

 • dinsdag 1 januari
 • maandag 22 april
 • woensdag 1 mei
 • donderdag 30 mei
 • maandag 10 juni
 • dimanche 21 juli
 • donderdag 15 augustus
 • vrijdag 1 november
 • maandag 11 november
 • woensdag 25 december 

Collectieve sluiting

Voor de hoofdvakantie in de bouwsector worden de dagen van collectieve sluiting op regionaal niveau bepaald. Opgelet! Het gaat hier om een aanbeveling van de werkgevers- en werknemersorganisaties die slechts juridische waarde krijgt vanaf het moment dat deze dagen door de werkgever opgenomen worden in het arbeidsreglement.

Raadpleeg de kalender hier. 


 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-10-2018