To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het paritair sub-comité 120.02 voor de vlasbereiding wordt opgeheven

26/07/2019

In januari 2019 maakte de minister van Werk zijn intentie bekend om het paritair sub-comité voor de vlasbereiding op te heffen. Dit is nu ook effectief gebeurd via het koninklijk besluit van 23 juni 2019.

Van toepassing vanaf 1 juli 2019

Het Paritair sub-comité nr. 120.02 wordt opgeheven vanaf 1 juli 2019. Vanaf diezelfde datum verhuizen deze werkgevers en werknemers naar het paritair comité voor de landbouw, het paritair comité nr. 144.

Paritair comité nr. 144 voor de landbouw

Tegelijkertijd met de opheffing van het paritair sub comité voor de vlassector, wordt het toepassingsgebied van het paritair comité 144 voor de landbouw als volgt uitgebreid : “het paritair comité 144 is bevoegd voor de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas of hennep. Onder de eerste verwerking wordt verstaan: het scheiden van verschillende onderdelen van de plant".

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-07-2019