To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een negatieve index in een aantal sectoren - Wat nu ?

08/01/2020

In een aantal sectoren (o.a. de bouwsector) zal de index op 1 januari 2020 negatief zijn Een negatieve index, kan dit wel ? Ja zeker. In België worden de lonen gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptiegoederen. Op die manier wordt de koopkracht van de gezinnen op peil gehouden. Concreet betekent dit dat de lonen worden aangepast aan de levensduurte, dus in principe zowel naar omhoog als naar omlaag.

En in uw sector?

Een negatieve index doet zich niet zoveel voor, maar de meeste sectoren hebben wel geregeld wat er moet gebeuren bij zo’n negatieve index.

De 4 meest voorkomende regelingen zijn de volgende :

  • De negatieve index wordt niet toegepast. De lonen blijven dan ongewijzigd t.o.v. de vorige maand.
  • De negatieve index wordt enkel toegepast op de minimumbarema’s. Op die manier daalt het minimumloon voor de werknemers die vanaf die datum in dienst treden.
  • De negatieve index wordt toegepast op alle lonen. Zowel het minimum barema als de effectieve lonen zullen dalen.
  • De negatieve index wordt niet toegepast maar verrekend op de eerst komende index. Dit betekent dat men de negatieve index aftrekt van de eerst volgende positieve index en dat de volgende index dus lager zal zijn.

Wat de concrete gevolgen zijn van een negatieve index hangt dus af van wat in uw sector werd beslist. In de bouwsector werd alvast afgesproken om de negatieve index op 1 januari 2020 niet toe te passen., maar deze te verrekenen de eerst volgende positieve index. Als de sector niets heeft beslist dan ligt de keuze voor het al dan niet toepassen van deze negatieve index bij de onderneming. Een onderneming kan ook steeds beslissen om de negatieve index toch niet toe te passen, zelfs al heeft de sector anders beslist. Een verrekening daarentegen is door de loonbeschermingswet niet mogelijk op ondernemingsvlak.

Raadpleeg de indexlijst

Om te weten of er in uw sector een negatieve index is op 1 januari 2020 raadpleegt u best onze indexlijst. Voor meer info kan U ook steeds terecht bij uw client advisor of legal advisor.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-01-2020