To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Strijd tegen sociale fraude in de bouwsector wordt gevoerd

20/09/2018

Begin dit jaar hebben we u het Actieplan sociale fraudebestrijding van de regering voor 2018 toegelicht.

Waar is de controle uitgevoerd?

In verschillende sectoren zouden er doelgerichte controles volgen met een sectorspecifieke invalshoek. Voor de bouwsector (werken in onroerende staat en werven) nam men zich voor minstens 2.000 gerichte controles uit te voeren. Deze zouden ook in het weekend, na 18u en in het bouwverlof plaatsvinden.

In het eerste semester van 2018 hebben sociaal inspecteurs maar liefst 1.885 bedrijven uit de bouwsector gecontroleerd. Dat komt neer op 10 bedrijven per dag. Uit de strijd tegen sociale dumping blijkt dat één op de drie werknemers en één op vier zelfstandigen in gebreke waren. De controles spitsten zich vooral toe op zwartwerken en op onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld de niet-naleving van de detacheringsrichtlijn. Op dit vlak heeft de regering dus zeker woord gehouden! 

Welke risico’s loopt u als werkgever?

We willen u eraan herinneren dat op zwartwerk en illegale tewerkstelling strenge straffen staan die kunnen gaan tot administratieve en strafrechtelijke boeten met bedragen tot 48.000 euro (eventueel te vermenigvuldigen met het aantal werknemers in overtreding). Ook kunnen al dan niet voorwaardelijke gevangenisstraffen van 6 maanden tot 3 jaar worden opgelegd aan de verantwoordelijken binnen de onderneming. In bepaalde gevallen kan exploitatieverbod of bedrijfssluiting worden opgelegd.

Wat kan Securex voor u doen?

In onze actua 'De sociale inspectie op bezoek in de bouwsector (PC 124) - Wat nu?' hebben we u een aantal tips gegeven om u op dergelijke (flits)controles voor te bereiden. Ook wanneer uw bedrijf niet behoort tot de bouwsector zijn deze tips interessant.  Hierover kan u uw client advisor contacteren. Aarzel evenmin om uw Legal Advisor te raadplegen, hij kan u steeds bijstaan op een controle.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-09-2018