To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Paritair comité 200 - Een tijdelijke jaarpremie of niet?

26/11/2020

Tegen 2025 mag er geen onderscheid meer zijn in de aanvullende pensioenen tussen arbeiders en bedienden. Daarom bestaat er in het aanvullend paritair comité nr. 200 voor de bedienden (APCB) sinds 2019 een overgangspremie (‘tijdelijke jaarpremie’).

In dit artikel komt u te weten of u de tijdelijke jaarpremie opnieuw verschuldigd bent in december 2020, of niet.

Achtergrond

De wet op het eenheidsstatuut werkte enkele verschillen weg tussen arbeiders en bedienden. Die wet had onder meer als gevolg dat de sectorale aanvullende pensioenen moesten geharmoniseerd worden.

De wet liet de ruimte aan de sectoren om zelf een initiatief tot harmonisering te nemen. Het PC 200, als grootste paritair comité, nam zo’n initiatief door via haar sectorakkoord voor de periode 2019-2020 een bijzonder stelsel in te voeren.

Dat bijzonder stelsel bestaat uit de betaling van een tijdelijke “overgangspremie”, die werkgevers jaarlijks moeten betalen aan hun bedienden tot de aanvullende pensioenen op sectorvlak geharmoniseerd zijn.

Wie valt onder het PC 200?

Het PC 200 is het aanvullend paritair comité voor de bedienden (APCB). Dit betekent dat het PC 200 bevoegd is voor heel wat bedienden, waarvan de arbeiders tot een specifieke sector behoren. Denk maar aan de schoonmaak (PC 121), de landbouw (PC 144), de tuinbouw (PC 145), de bouwsector (PC 124), …

Wanneer is de tijdelijke jaarpremie van toepassing?

In volgende situatie (alle voorwaarden samen voldaan) moet u als werkgever in december een tijdelijke jaarpremie betalen aan uw bedienden:

 • U stelt zowel bedienden in PC 200 te werk, als arbeiders in een PC dat een sectorpensioen voorziet
  • Het gaat om arbeiders in PC’s 102, 106.020, 112, 113, 113.040, 114, 116, 121, 124, 126, 127, 130, 132, 139, 140.1xx, 140.55x, 142.010, 143, 144, 145, 149.xxx.
 • EN de bedienden behoren tot dezelfde bedrijfsactiviteit als die arbeiders (of het is onmogelijk om te onderscheiden tot welke bedrijfsactiviteit de bediende behoort);
 • EN de bedienden hebben geen aanvullend pensioen op ondernemingsniveau, of ze hebben een regeling die minder gunstig is dan het sectorale stelsel van de arbeiders.

In alle gevallen gaat het enkel om de bedienden die ten laatste op 01/09/2019 in dienst zijn getreden en die boven barema worden betaald.

Wat is het bedrag van de tijdelijke jaarlijkse premie?

De berekening van de premie is afhankelijk van de hoogte van het loon dat de bediende ontvangen heeft op 31/08/2019:

 • als de bediende een effectief loon ontving dat hoger is dan het toepasselijke barema op 01/09/2019, dan is de premie volledig;
 • als de bediende een effectief loon ontving dat hoger is dan het toepasselijke barema op 31/08/2019, maar lager dan het toepasselijke barema op 01/09/2019, dan wordt het bedrag van de premie aangepast.

In welk geval moet u de tijdelijke jaarlijkse premie niet betalen?

Gelijkwaardig voordeel

Heeft u beslist om vóór 30/09/2019 de loonsverhoging van 1,1% - voorzien in het tewerkstellingsakkoord 2019-2020 - te besteden aan een gelijkwaardig voordeel zoals ecocheques, maaltijdcheques, enz.? Dan bent u de tijdelijke jaarlijkse premie niet verschuldigd.

Harmonisering aanvullende pensioenen

Daarnaast is het mogelijk dat u in 2020 beslist heeft om het budget van de tijdelijke jaarpremie aan te wenden voor de harmonisering van de aanvullende pensioenen:

 • Ofwel door een hoger percentage te garanderen vanaf 2020 i.h.k.v. de groepsverzekering
 • Ofwel door vanaf 2020 jaarlijks een extra storting te doen i.h.k.v. de groepsverzekering

U mag die verhoging/storting verrekenen met de tijdelijke jaarpremie. Let er wel op dat de balans niet doorslaat in de andere richting: u mag uw bedienden ook niet méér gaan geven dan uw arbeiders aan aanvullend pensioen genieten.

Wat doet Securex voor u?

Wij rekenen de tijdelijke jaarpremie automatisch voor alle rechthebbende bedienden.

Vorig jaar hebben wij u gevraagd of u voor de periode 2019-2020 reeds in een gelijkwaardig voordeel voorzien had.

 • Zo ja, dan rekenen wij in december 2020 geen tijdelijke jaarpremie.
 • Was dit eind 2019 niet het geval, maar heeft u in 2020 jaar het budget van deze premie omgezet in een aanvullend pensioen, dan moet u dit tijdig laten weten aan uw Client Advisor (d.w.z. vóór de berekening in december 2020).

Voor het raadplegen van alle details, de berekenings- en toewijzingsmethodes, verwijzen wij u naar onze informatiefiche

 

Bronverwijzing:

 • CAO van het PC 200 van 01/07/2019, nr. 152.849/co/200
 • Samenvatting van het sectorakkoord 2019-2020

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-11-2020