To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een premie voor PC 100

28/11/2017

De werknemers van het paritair comité 100, het aanvullend paritair comité voor de arbeiders, hebben recht op een jaarlijkse premie die in de loop van de maand december moet worden uitbetaald. Dit werd bij cao van 3 februari 2016 beslist.

Hoeveel bedraagt de premie?

Vanaf 1 december 2017 wordt de premie die gelijk was aan 11 maal het basisuurloon verhoogd met 20. Dit brengt ons op een totaal van 31 maal het basisuurloon.

Een werknemer met een basisuurloon van 12 euro zal dus recht hebben op een premie van 372 euro. Een werknemer met een basisuurloon van 13 euro krijgt daarentegen een premie van 403 euro.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

Om recht te hebben op deze premie moet men verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en op het ogenblik van de uitbetaling minstens 6 maanden anciënniteit hebben.

Het bedrag van de premie hangt uiteraard ook af van de effectieve gewerkte en gelijkgestelde periodes. Voor deeltijders is dit dus pro rata hun arbeidsduur.

Geldt deze premie voor iedereen ?

Wel, deze cao bepaalt verder dat indien er in de loop van 2016 en/of 2017-2018 reeds een ander gelijkwaardig voordeel werd toegekend (zoals maaltijdcheques), deze premie niet verschuldigd is.

Indien dit voor uw onderneming het geval is, laat dit dan weten aan uw client advisor zodat hij kan overgaan tot een correcte berekening van uw lonen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-11-2017