To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Inhaalrustdagen bouw - Vergeet niet om de nodige formulieren aan uw werknemers te bezorgen

26/11/2020

In de bouwsector (PC 124), werkt men 40u per week met toekenning van 12 inhaalrustdagen op jaarbasis.

Voor deze rustdagen (waarvan het grootste deel wordt opgenomen in de eindejaarsperiode – dit jaar van 21/12 tot en met 31/12) betaalt de werkgever geen loon, maar krijgen de wernemers een vergoeding van het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv.
 

Wat moeten u en uw werknemers doen om de betaling van deze rustdagen te ontvangen ?

Als werkgever ontvangt u eerstdaags van constructiv de nodige formulieren. Overhandig deze formulieren aan uw werknemers.
Lees aandachtig de richtlijnen, want in een aantal gevallen hoeft u niets te doen – vb. wanneer de werknemer op 31/12/2020 niet meer in dienst is.

De werknemer moet hier mee op zijn beurt dan naar de vakbond of de PDOK gaan om de uitbetaling van deze dagen te bekomen.
De uitbetaling zal gebeuren vanaf dinsdag 1 december 2020.

Nog vragen ?

Vanaf nu komen deze kaarten dus niet meer bij ons als sociaal secretariaat terecht maar wordt dit rechtstreeks door constructiv opgevolgd. Heeft u nog vragen of bekommernissen omtrent deze formulieren ?
Neem dan contact op met constructiv : 02/209.65.55 of rustdagen@constructiv.be

 

Bronverwijzing:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-11-2020