To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Open Bedrijvendag - Regels voor een zondagopening

04/10/2018

De Open Bedrijvendag zal plaats vinden op 7 oktober aanstaande, een zondag, dus. Wenst u personeel tewerk te stellen tijdens deze dag, informeer u dan goed!

Een principieel verbod

Er is een principieel verbod op het tewerkstellen van personeel op zondag. Hier bestaan uiteraard uitzonderingen op die we hierna zullen bespreken.

Uitzonderingen

De werknemers mogen 's zondags worden tewerkgesteld in sommige bedrijven of voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld kleinhandel[1], horeca, gezondheidsdiensten, transport enz.

Valt uw handelsactiviteit onder één van bovenstaande uitzonderingen? Dan mag u uw personeel op zondag tewerkstellen.

Er bestaat ook een specifieke uitzondering voor evenementen: deelneming aan manifestaties van alle aard, onder meer aan salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties.

U hoeft zich dus geen zorgen te maken over het tewerkstellen van uw personeel op Open Bedrijvendag, dit is zeker toegelaten.

Inhaalrust

U mag uw personeel op zondag tewerkstellen indien zij onder één van bovenstaande uitzonderingen vallen. U moet hen dan wel een andere (onbetaalde) rustdag geven binnen de 6 dagen volgend op de zondag waarop ze gewerkt hebben. Dit mag een gewoonlijke inactiviteitsdag zijn (vb. zaterdag 13 oktober).

Voor de duur van deze verplichte rust geldt het volgende: een hele dag rust moet gegarandeerd worden voor prestaties van meer dan vier uur en een halve dag indien men vier uur of minder heeft gewerkt op zondag.

Sancties

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die:

  • een werknemer op zondag werk heeft laten verrichten, behalve in de wettelijk toegestane gevallen;
  • de werknemer die op zondag werd tewerkgesteld geen inhaalrust heeft toegekend.

Dit houdt een mogelijke strafrechtelijke geldboete in van 300 tot 3.000 euro of een administratieve geldboete van 150 tot 1.500 euro. De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Overuren?

Indien u uw personeel aan het werk zet op zondag, zijn er twee mogelijkheden:

  • ofwel heeft uw werknemer tijdens de week gewerkt volgens het normale uurrooster en zijn de prestaties op zondag overuren;
  • ofwel heeft u uw werknemer reeds enkele uren of een dag vrij gegeven tijdens de week die de zondag voorafgaan en zijn de prestaties geen overuren.

Wanneer de overuren gepresteerd worden op zondag, heeft de werknemer recht op een toeslag van 100%. Daarnaast krijgt hij ook inhaalrust voor ieder gepresteerd overuur en ook deze worden volledig betaald. Een overuur op zondag kost u dus dubbel.

De inhaalrust moet toegekend worden binnen het kwartaal (of het jaar). Deze inhaalrust komt bovenop de onbetaalde inhaalrust voor werken op zondag.

Ons advies

Wissel een dag met de gewerkte zondag tijdens de week die voorafgaat. Zo vermijdt u overuren.

 


[1] Opgelet, niet alle kleinhandelszaken mogen zomaar iedere zondag een hele zondag personeel tewerkstellen. Klik hier voor meer info. 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-10-2018