To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw 'to do's' voor de maand september

27/08/2018
2018April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
2019Januari

F

Securex organiseert tijdens september een aantal opleidingen en webinars die u zouden kunnen interesseren. Klik hier voor meer informatie.

F

Bij het begin van elke maand dient te worden nagegaan of de lonen van uw werknemers niet aangepast moeten worden.  U kunt deze informatie terugvindend in de rubriek Sectoraal/Index.  U kan er ook de indexprognoses per sector terugvinden.  Aarzel ook niet om aan uw Client Advisor te vragen om u in te schrijven voor de FlasHR.  Op die manier wordt u automatisch verwittigd van de loonaanpassingen in uw sector.

Opgelet: Het is mogelijk dat het loon, dat u bij de aanwerving van een werknemer overeengekomen bent, geïndexeerd moet worden op het moment van de indiensttreding van deze werknemer.

F

Het schooljaar begint opnieuw en sommige van uw werknemers vragen betaald educatief verlof.  Binnenkort meer info op Lex4You.

5

Het plafond dat bepaalt of u voorschotten op de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd bent, is vastgesteld op 4.000 euro.  Bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen te betalen, dan moet dit bedrag, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 september op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

F

Wenst u een student aan te nemen tijdens de maand september?  Om van de voordelige RSZ-bijdragen te kunnen genieten, moeten bepaalde regels nageleefd worden.  U vindt meer informatie op Lex4You/Sociaal/Actuele thema’s/Studenten.

14

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

F

Om de data te kennen waarop u de BTW moet aangeven en betalen, verwijzen we u naar de website van de FOD Financiën.

27

Het feest van de Franse Gemeenschap is (nog) geen officiële feestdag voor de werknemers. 

27

Dit is de uiterste datum voor het indienen van uw aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners/ vennootschappen (mits de uiterst wettelijke datum van indiening in de periode tot en met 27 september 2018 valt). Voor meer informatie kan u ons artikel van 22 juni 2018 raadplegen.

30

Uw sociale bijdragen als zelfstandige moeten uiterlijk op 30 september op de rekening van uw Sociaal Verzekeringsfonds staan.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-08-2018