To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Maaltijdcheques: een optie om rekening mee te houden

24/09/2018

Het is welbekend dat maaltijdcheques een interessante verloningsvorm zijn omdat er geen sociale of fiscale bijdragen op verschuldigd zijn[1]. Met andere woorden: er is slechts een klein verschil tussen de kost voor de werkgever en wat de werknemer netto ontvangt. Hou dit in gedachten wanneer u de mogelijkheid zou hebben de beschikbare loonnorm in te vullen. Opgelet: per gewerkte dag bedraagt de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque maximaal € 6,91. 

Reeds verplicht in vele sectoren…

Omdat ze zo interessant zijn - zowel voor de werkgever als de werknemer - hoeft het niet dat te verbazen in de loop der jaren in vele sectoren beslist werd om maaltijdcheques in te voeren. Er kan onder andere gedacht worden aan de scheikunde (PC 116 en PC 207), kleding & confectie (PC 109 en 215), de schoonmaaksector (PC 121), de landbouw (PC 144) en de transportsector (PC 140.03 - niet de chauffeurs - en PC 226).

… maar nog niet overal

In andere sectoren zijn de werkgevers niet verplicht om maaltijdcheques te voorzien voor hun personeel, al doen velen het wel al. Onder deze sectoren bevinden zich enkele zeer grote zoals PC 124 voor de bouwsector, PC 126 Hout en stoffering, de distributiesector PC 201-202-311-312, PC 302 voor de horeca en ook het aanvullende PC 200, het grootste paritaire comité van het land.

Maaltijdcheques invoeren of verhogen?

Een loonsverhoging via maaltijdcheques is dus zeer aan te raden, op voorwaarde dat een werkgever de vrijheid daartoe heeft. Dit laatste is immers vaak niet het geval sinds de invoering van de loonnorm, zijnde de maximale grens waarbinnen loonsverhogingen toegekend mogen worden.

We merken op dat in sommige sectoren deze (beperkte) onderhandelingsmarge volledig door de sector ingevuld wordt. Dit betekent dat een werkgever uit dat bepaalde paritair comité door de collectieve toekenning (of verhoging van de patronale bijdrage) van maaltijdcheques het risico loopt de loonnorm te overschrijden, wat sanctioneerbaar is … Effectieve straffen worden in de praktijk haast nooit uitgedeeld.[2]

Wie nog in 2018 maaltijdcheques wil toekennen, moet dus in principe nagaan of er in zijn sector een akkoord gesloten werd voor de jaren 2017-2018 en of er nog marge is. Bovendien mag de maaltijdcheque niet ingevoerd worden ter vervanging van een bestaand loonvoordeel om vrijgesteld te blijven van sociale en fiscale bijdragen.

En in 2019?

Wie overweegt om in 2019 maaltijdcheques in te voeren, zou de loonnorm voor 2019-2020 moeten afwachten en nadien het akkoord in zijn sector. In sommige sectoren wordt aan de werkgevers de vrijheid gelaten om de loonnorm in te vullen. In dat geval kan u, juridisch volledig ingedekt, aan de maaltijdcheque denken. De loonnorm voor 2019-2020 wordt tegen eind november verwacht.

 

Indien u maaltijdcheques wil invoeren of verhogen, neem dan contact op met uw Legal Advisor. U vindt de nodige modeldocumenten op onze e-Shop.

 

 


[1] Mits weliswaar de gebruikelijke voorwaarden nageleefd worden, zie daarvoor In Lex4You, onder “Sociaal” bij “Dossiers”. Klik vervolgens op “ loon” en “Maaltijdcheques”.

[2] "Al 23 jaar geen boetes voor te hoge lonen", www.tijd.be, 3 april 2018.

 

 

 

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-09-2018