To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Consumptie- en gezondheidsindex - Juli in de kijker

30/07/2018
2018Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
2019

De indexcijfers van de maand juli zijn de volgende:

Base

1981

1988

1996

2004

2013

Multiplicatie-factor

2013*0,98

Indexcijfer van de consumptieprijzen

250,91

185,48

151,12

131,49

107,43

 

 

Gezondheidsindex

 

177,99

147,62

129,76

107,44

 

 

Gemiddelde van de laatste 4 maanden referentie afgevlakte gezondheidsindex

 

 

 

 

107,08

0,98

104,94

Inflatie: 2,17%

Inflatie op basis van gezondheidsindex: 1,71%

 

De gezondheidsindex dient als basis voor de aanpassing van de huurprijzen en de lonen.

De index van de consumptieprijzen dient als basis voor de aanpassing van de alimentatiegelden.

Overschrijding van de spilindex bij de overheid 105,10: vooruitzicht 08/2018.

De volgende indexcijfers zullen beschikbaar zijn op de website van de FOD Economie op datum van 30 augustus 2018.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-07-2018