To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Flitscontroles bij de bewakings- en/of toezichtsdiensten (festival) op 5 juli 2018

15/06/2018

Op donderdag 5 juli zullen de inspectiediensten een zogenaamde flitscontrole houden in de bedrijven die behoren tot de bewakings- en/of toezichtsdiensten (festival) (PC 317).

De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering.

Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat de bedrijven zich nog last-minute in regel stellen.

Wat wordt er allemaal gecontroleerd?

Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de sociale inspecteurs onder andere nagaan of volgende zaken in orde zijn in uw onderneming:

  • het arbeidsreglement met inbegrip van alle werkroosters en de verplichte bijlagen (zoals de bijlage psychosociale risico’s of de bijlage met de nieuwe opzegtermijnen);
  • de arbeidsovereenkomsten en bijlagen (deeltijdse arbeidsovereenkomsten, studentencontracten);
  • de Dimona-aangifte;
  • de arbeidsongevallenverzekering;

Er wordt ook nagegaan of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in de onderneming.

De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) stelt bepaalde informatie ter beschikking op zijn website.

Wat kan Securex voor u doen?

Is uw arbeidsreglement niet meer up to date, of bent u niet zeker dat u alle loon- en arbeidsvoorwaarden correct toepast? Neem dan zeker contact op met uw legal advisor voor hulp.

Ontbreekt er nog een arbeidsdocument? Kijk dan even in onze e-shop waar u verschillende modeldocumenten kan downloaden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-06-2018