To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kaderakkoord in de Vlaamse social profit over het vaccinatieverlof

23/03/2021
Update 9 april 2021: de wet over het vaccinatieverlof is in het Belgisch Staatsblad verschenen. Dit klein verlet kan vanaf 9 april 2021 gebruikt worden.

De regering heeft enkele weken geleden aangekondigd dat alle werknemers recht hebben op vaccinatieverlof. Dat verlof moet werknemers toestaan om zich zo snel mogelijk tegen het coronavirus te laten vaccineren.

Het wetsontwerp om het vaccinatieverlof in te voeren, is nu ingediend in de Kamer. Deze namiddag zal er over dat ontwerp gedebatteerd worden in de commissie sociale zaken.

In sommige sectoren, zoals de social profit, worden de werknemers echter nu al gevaccineerd. Daarom willen de sociale partners in die sectoren niet wachten en het verlof nu al toekennen. Daarover werd vorige week een kaderakkoord gesloten.

 

Op wie is het kaderakkoord van toepassing?

Het akkoord is van toepassing op de werkgevers, en hun werknemers, die onder de Via-akkoorden (dit zijn de Vlaamse intersectorale akkoorden) vallen. Het gaat om werkgevers in de paritaire comités 318, 319, 329 en 331.

Het akkoord is niet alleen van toepassing op de werknemers in die sectoren, maar ook op de leerlingen en stagiairs. Zij mogen ook van hun stageplek afwezig blijven om zich te laten vaccineren.

 

Vanaf wanneer moet het akkoord toegepast worden?

Het kaderakkoord trad, retroactief, in werking op 1 maart 2021.

Werknemers, leerlingen en stagiairs die zich deze maand al hebben laten vaccineren, vallen dus ook onder de regels. Het akkoord zal van toepassing zijn tot de wet die het vaccinatieverlof invoert, in werking treedt.

 

Moet u uw werknemers vergoeden?

Dat is inderdaad wat er afgesproken werd.

Uw werknemers moeten u wel vooraf meedelen wanneer ze zich kunnen laten vaccineren.  Ze zijn dan gewettigd afwezig voor de tijd die nodig is om het vaccin te laten zetten.

Bovendien moet u hen het normaal loon betalen tijdens die afwezigheid. Werknemers die zich buiten hun normale werkuren laten vaccineren hebben natuurlijk geen recht op loon voor hun vaccinatie.

 

Kunt u de modaliteiten voor de vaccinaties vastleggen?

Dat kunt u zeker doen.

Het akkoord voorziet dat u op ondernemingsniveau bepaalde zaken kunt vastleggen. Zo kunt u:

  • Interne richtlijnen opstellen, waarbij u aangeeft hoe uw werknemers u moeten informeren over hun afwezigheid
  • De modaliteiten bepalen voor de afwezigheden. Wanneer u die modaliteiten vastlegt, kunt u er bijvoorbeeld rekening mee houden dat sommige werknemers dichter bij het vaccinatiecentrum wonen dan anderen

Bij het opstellen van die interne modaliteiten moet u rekening houden met het gebruikelijke sociale overleg binnen uw onderneming. Betrek dus uw CPBW of vakbondsafvaardiging bij het vastleggen van de regels. Wanneer u de regels vastlegt, houdt u ook best rekening met een efficiënte organisatie van het werk.

 

En wat met andere sectoren?

Andere sectoren onderhandelen op dit moment ook over gelijkaardige kaderakkoorden. Het is mogelijk dat zij in de komende dagen ook akkoorden afsluiten. Als dat gebeurt, leest u het op Lex4You.

Bovendien wordt het wetsontwerp over het vaccinatieverlof deze namiddag in de commissie sociale zaken besproken. Dus ook in de sectoren die momenteel niet over tijdelijke akkoorden onderhandelen, zullen de werknemers binnenkort waarschijnlijk recht hebben op vaccinatieverlof. 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 23-03-2021