To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Iets hogere vrijstelling voor vakbondspremie

07/13/2018

Op 6 juli 2018 is een ministerieel besluit verschenen dat de drempel verhoogt waarbinnen het bedrag dat aan werknemers wordt toegekend wegens hun aansluiting bij een vakbondsorganisatie (ook vakbondspremie genoemd) van sociale bijdragen is vrijgesteld. Die drempel is nu vastgelegd op 145 euro. Vroeger was dat 135 euro. Deze wijziging is met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 januari 2017.

Wat is een vakbondspremie?

Een vakbondspremie is een voordeel dat jaarlijks wordt toegekend aan werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten ter compensatie van de vakbondsbijdragen die ze moeten betalen. Deze premie wordt ofwel door de werkgever ofwel door het fonds voor bestaanszekerheid van de sector gefinancierd. 

Het bedrag van deze premie en de toekenningsmodaliteiten ervan verschillen naargelang van de sectoren. De volgende sectoren hebben al beslist om het bedrag van de premie van 135 tot 145 euro op te trekken:

 • 102.020 (Groefbedrijf);
 • 106.020 (Cementbedrijf);
 • 109.000 (Kleding- en confectiebedrijf);
 • 113.000 (Ceramiekbedrijf);
 • 119.010 (Handel in voedingswaren);
 • 119.020 (Handel in voedingswaren);
 • 119.030 (Handel in voedingswaren);
 • 120.120 (Textiel- en breigoedbedrijf);
 • 120.122 (Vlasbereiding);
 • 120.138 (Jutesector);
 • 126.000 (Stoffering en houtbewerking);
 • 128.000 (Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten);
 • 129.000 (Voortbrenging van papierpap, papier en karton);
 • 136.000 (Papier- en kartonbewerking);
 • 136.010 (Fabricage van papieren buisjes);
 • 142.020 (Ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht);
 • 202.000 (Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren);
 • 214.120 (Bedienden uit het textiel- en breigoedbedrijf);
 • 215.000 (Bedienden uit het kleding- en confectiebedrijf);
 • 220.000 (Bedienden uit de voedingsnijverheid);
 • 221.000 (Papiernijverheid);
 • 302.000 (Hotelbedrijf);
 • 303.030 (Filmbedrijf);
 • 311.000 (Grote kleinhandelszaken);
 • 315.020 (Handelsluchtvaart);
 • 320.000 (Begrafenisondernemingen).

Andere sectoren hebben ook beslist om de toegekende vakbondspremie te op te trekken. Deze sectoren zullen de premie echter pas verhogen wanneer de nieuwe fiscale bovengrens eveneens wordt opgetrokken. Het gaat om de volgende paritaire comités:

 • 110.001 (Textielverzorging);
 • 110.002 (Textielverzorging);
 • 110.003 (Textielverzorging);
 • 116.000 (Scheikundige nijverheid);
 • 118.000 (Voedingsnijverheid);
 • 144.000 (Landbouw);
 • 145.000 (Tuinbouwbedrijf);
 • 207.000 (Bedienden uit het scheikundige nijverheid);
 • 317.000 (Bewaking- en/of toezichtsdiensten);
 • 323.000 (Beheer van gebouwen);
 • 323.010 (Beheer van gebouwen).

En op fiscaal vlak?

Er is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het bedrag van de vakbondspremie. Het bedrag van deze vrijstelling werd echter nog niet gewijzigd. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/13/2018