To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een loonakkoord in het aanvullend paritair comité voor bedienden - PC 200

03/07/2019

Op 13 juni werd er door de sociale partners van het aanvullend paritair comité voor de bedienden (APCB) een ontwerpakkoord afgesloten. Dit ontwerp werd definitief goedgekeurd en op 1 juli werden de desbetreffende cao’s ondertekend.

Krachtlijnen

De grote krachtlijnen van dit akkoord zijn:

Koopkracht

Er is een koopkrachtverhoging voorzien van 1,1% op 1 september 2019 voor de minimum- en effectieve lonen. Voor de effectieve lonen bestaat de mogelijkheid om dit vóór 30 september om te zetten in een gelijkwaardig voordeel.

De regeling voor de effectieve lonen geldt niet voor die ondernemingen die behoren tot een sector waar er al een sectoraal aanvullend pensioen bestaat voor arbeiders. Dit is bv. het geval voor de arbeiders van het PC nr. 124 (bouwsector). Zij moeten tot aan het afsluiten van een subsectorale cao over de aanvullende pensioenen een tijdelijke premie betalen.

Mobiliteit

Vanaf 1 juli 2020 wordt er een fietsvergoeding van 0,10 euro/km ingevoerd (voor maximum 40 km heen en terug). Daarnaast wordt de ondernemingen aangeraden om na te denken over de invoering van een mobiliteitsbudget.

Opleidingen

Het aantal opleidingsdagen wordt opgetrokken tot 5 dagen voor de periode 2020-2021 en tot 6 dagen voor de periode 2022-2023. Dit geldt enkel voor de ondernemingen vanaf 20 werknemers. Voor de ondernemingen van minder dan 20 werknemers wordt er gewerkt met een groeipad en gaat het over 4 of 5 opleidingsdagen.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Er wordt een cao afgesloten die de mogelijkheid voor SWT op 59 jaar voorziet voor werknemers die lange tijd ’s nachts gewerkt hebben, een lange loopbaan hebben of een zwaar beroep.

Tijdskrediet

Er wordt een cao landingsbanen afgesloten voor 1/5e tijdskrediet vanaf de leeftijd van 55 jaar en 1/2e tijdskrediet vanaf de leeftijd van 57 jaar.

Meer informatie nodig?

Voor meer informatie met betrekking tot dit akkoord verwijzen we u naar onze analyse op L4Y sectoraal.

Neem gerust contact op met uw Legal advisor indien u bijkomende vragen zou hebben. Zij helpen u met plezier verder.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-07-2019