To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Werkbaar werk en instroom in de auto- en aanverwante sectoren

26/08/2021

De sociale partners van de paritaire comités nr. 112 (garages), nr. 149.02 (koetswerk) en nr. 149.04 (metaalhandel) hebben onlangs een nieuwe cao gesloten om de bepalingen rond werkbaar werk te verlengen. Het betreft ingrepen om zowel oudere werknemers langer aan de slag te houden als om nieuwe werknemers aan te trekken.
 

Werkbaar werk, instroom en knelpuntberoepen

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich ook in de auto- en aanverwante sectoren voelen, met een moeizamere instroom als gevolg. Tegelijk moeten werkgevers uitstroom vermijden door medewerkers duurzaam aan de slag te proberen houden. Tot slot evolueert ook de technologie snel, waardoor levenslang leren een must blijft.

De drie sectoren hebben daarom samen met het kennis- en opleidingscentrum EDUCAM enkele initiatieven uitgewerkt. Die moeten helpen om de instroom te verbeteren en de uitstroom tegen te gaan.

 

Vijf belangrijke maatregelen uit het akkoord

 1. Peterschapsopleiding

Vooreerst heef uw onderneming recht op enkele peterschapsopleidingen, wanneer u een nieuwe werknemer begeleidt.

 1. Opleidingsaanbod
  Als u nieuwe werknemers aanwerft, heeft u ook recht op opleidingsdagen bij EDUCAM. Werft u iemand aan in een knelpuntberoep? Dan kunt u als werkgever 1.000 euro opleidingskosten terugbetaald krijgen.
 1. Zachte landingsbanen
  Werknemers van 58 jaar en ouder kunnen het wat rustiger aan doen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een dagshift in plaats van een nachtshift, door peter te worden in een peterschapstraject, enzovoort.

  Werknemers van 60 jaar en ouder kunnen zelfs kiezen voor een 4/5 tewerkstelling. Daarbij hebben ze recht op een tegemoetkoming van maximaal 160 euro bruto per maand, ter compensatie van hun loopbaanwijziging.
 1. Betere samenwerking met het onderwijs.
  Door nauwer samen te werken met onderwijsinstellingen, wil de sector meer jonge werknemers aantrekken.
 2. Terugbetaling kosten kinderopvang.
  Tussen 1 januari 2019 en 31 december 2021 kunnen werknemers aanspraak maken op een terugbetaling van de kosten voor kinderopvang voor kinderen tot 3 jaar.

De uitbetaling gebeurt via het sociaal fonds:

 • Febelcar voor het PC nr. 149.02 (koetswerk)
 • Traxio voor de PC’s 112 (garages) en 149.04 (metaalhandel)

 

Wilt u meer info?

Om meer te weten over de maatregelen, kunt u terecht op de website van het kennis- en opleidingscentrum EDUCAM. Verder staat uw Securex Legal Advisor voor u klaar via myhr@securex.be.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-08-2021