To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Flitscontroles in de horeca in de week van 16 tot en met 22 maart 2020

03/03/2020

Ieder jaar publiceert de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (afgekort: SIOD) haar actieplan. Dit wordt opgesteld in samenwerking met de regering, de inspectiediensten, de sociale partners en de arbeidsauditeurs. Net zoals andere jaren worden er een aantal controles aangekondigd.

Vooropgestelde acties in de strijd tegen sociale fraude

In enkele fraudegevoelige sectoren moeten er een minimum aantal onaangekondigde controles uitgevoerd worden. Dit is o.a. het geval voor de bouw-, transport- en schoonmaaksector. Ook in de horecasector moet er een aantal controles behaald worden. Voor het jaar 2020 werd dit aantal vastgesteld op minstens 1.800.

Gelet op de vele vaststellingen, zal de nadruk van deze controles specifiek liggen op zwartwerk.

Flitscontroles

Naast de onaangekondigde controles zijn er ook de zogenaamde ‘flitscontroles’. Deze worden op voorhand aangekondigd. De sociale inspectiediensten worden tijdens deze controles bijgestaan door vb. justitie, politie, FOD Financiën… Het karakter van dit soort controles is eerder informatief en preventief. Natuurlijk worden zware inbreuken wel onmiddellijk bestraft.

In de horecasector worden flitscontroles voorzien in de week van 16 tot en met 22 maart 2020. Zoals u al kon lezen in ons artikel van 23 december 2019, worden de flitscontroles niet meer op één dag georganiseerd, maar strekken zij zich uit over een controleperiode van een maand. In de horecasector is de controleperiode echter beperkt tot 1 week.

De SIOD stelt ook een checklist ter beschikking, opgesteld voor de horecasector in het bijzonder, die u toelaat zich voor te bereiden op de controles.

Een verwittigd bedrijfsleider is er twee waard!

Wat doet Securex voor u?

Wij kunnen u bijstaan bij het actualiseren of opmaken van uw arbeidsreglement, u advies geven over de formaliteiten rond de correcte aangifte van uw personeel en het tewerkstellen van studenten, deeltijdse werknemers, uitzendkrachten, etc.

Als eerste hulpmiddel geven wij alvast een checklist, die u kan helpen bij het opstellen of actualiseren van uw arbeidsreglement.

Contacteer uw Client Advisor of uw Legal Advisor voor meer informatie.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-03-2020