To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe bedragen op 1 september 2018

11/09/2018

Door de overschrijding van de spilindex wordt een hele reeks sociale bedragen op 1 september 2018 geïndexeerd. Hieronder vindt u al een eerste serie van bedragen die van toepassing zijn vanaf deze datum. Binnenkort bezorgen we u de andere bedragen. U vindt meer informatie op Lex4You/Sociaal/Sleutelbedragen of in onze sociolist.

Nachtarbeid

Vergoeding voor nachtarbeid

Bedragen in €

Basisvergoeding per uur (CAO nr. 49 - aanvullend)

1,19

Verhoogde vergoeding per uur voor werknemers van 50 jaar en + (CAO nr.49 - aanvullend)

1,43

Aanvullende werkloosheidsvergoeding (CAO nr. 46)

146,89

Opgelet: het betreft hier het nationaal bedrag. Dit is enkel van toepassing indien er in de sector geen ander bedrag voorzien is. Zie Sectoraal/Premies.

Collectief ontslag

Maandelijks bruto referteloon in €

3.406

Normale berekeningsformule van de vergoeding

Maandelijks nettoloon[1] - maandelijkse werkloosheidsuitkering
2

Specifieke berekeningsformules van de vergoeding

 

1ste formule[2]

Maandelijks nettoloon – netto-inkomen nieuwe werkgever
2

2de formule[3]

Maandelijks nettoloon - opleidingsvergoeding
2

Werkbonus

Dankzij de werkbonus wordt het bedrag van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (13,07%) forfaitair verminderd wanneer het brutoloon van de werknemer zich in bepaalde loonschijven bevindt[4].

Bedienden

Refertemaandloon S aan 100% in €

Basisbedrag van de vermindering R in €

< = 1.641,62

201,62

> 1.641,62 en < = 2.560,57

201,62 – [0,2194 x (S – 1.641,62)]

> 2.560,57

0

 

Arbeiders

Refertemaandloon S aan 100% in €

Basisbedrag van de vermindering R in €

< = 1.641,62

217,75

1.641,62 en < = 2.560,57

217,75 – [0,2370 x (S – 1.641,62)]

> 2.560,57

0

Het refertemaandloon S en het basisbedrag van de vermindering R gelden voor voltijdse werknemers met volledige prestaties.

Voor deeltijdse werknemers en/of werknemers met onvolledige prestaties gelden specifieke berekeningsregels.

Gemiddeld maandelijks minimumloon

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43

Bedragen per maand in €

Werknemers van 20 jaar met een anciënniteit van 12 maanden in de onderneming

1.654,90

Werknemers van 19 jaar met een anciënniteit van 6 maanden in de onderneming

1.636,10

Andere werknemers van 18 jaar

1.593,81

Tijdelijke werkloosheid

Loonplafond voor de berekening van de uitkeringen

 

Dagbedragen in €

Maandbedragen in €

Loonplafond

102,7449

2.671,37

Bedrag van de uitkeringen

Gezinstoestand

Dagbedragen in €

Dagbedragen in €

Minimum

Maximum

Samenwonende met gezinslast

46,32

64,96

Alleenstaande

38,91

64,96

Samenwonende

29,17

64,96

 


[1] Het netto referteloon is gelijk aan het geplafonneerde brutoloon verminderd met de persoonlijke bijdrage (13,07%) en de fiscale inhoudingen.

[2] Wanneer de werknemer die recht heeft op de vergoeding bij een nieuwe werkgever aan de slag is.

[3] Wanneer de werknemer die recht heeft op de vergoeding in opleiding is bij een herplaatsingsfonds.

[4] Bedragen van toepassing voor de privésector en de openbare sector. U vindt de toepassingsvoorwaarden voor deze verminderingen in het “Bericht aan de werkgever” uitgegeven door de RSZ.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11-09-2018