To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Consumptie- en gezondheidsindex - Januari in de kijker

04/02/2019
2018September | Oktober | November | December
2019Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni

De indexcijfers van de maand januari zijn de volgende:

Base

1981

1988

1996

2004

2013

Multiplicatie-factor

2013*0,98

Indexcijfer van de consumptieprijzen

252,64

186,76

152,16

132,40

108,17

 

 

Gezondheidsindex

 

179,74

149,08

131,04

108,50

 

 

Gemiddelde van de laatste 4 maanden referentie afgevlakte gezondheidsindex

 

 

 

 

108,42

0,98

106,25

Inflatie: 1,99%

Inflatie op basis van gezondheidsindex: 2,00%

 

De gezondheidsindex dient als basis voor de aanpassing van de huurprijzen en de lonen.

De index van de consumptieprijzen dient als basis voor de aanpassing van de alimentatiegelden.

Overschrijding van de spilindex bij de overheid 107,20: vooruitzicht 2020.

De volgende indexcijfers zullen beschikbaar zijn op datum van 27 februari 2019.

Bron: het Belgische statistiekbureau. 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-02-2019