To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

IFIC gaat van start in de Vlaamse gezondheidszorg (PC 330)

25/10/2019

Op 1 november 2019 gaat IFIC van start in de Vlaamse geregionaliseerde gezondheidszorg. Voor sommige werknemers betekent dit een verhoging van hun loon.

We berichtten u hier ook al over in ons artikel van 11 juni 2019. Vandaag staan we even stil bij het vervolg hierop: wat betekent dit concreet voor werkgever en werknemer en wat moet er nog gebeuren?

Een invoering in fases

Zowel bij de federale instellingen die vorig jaar op IFIC zijn overgestapt, als degene die nu overstappen (de zogenaamde ‘Vlaamse IFIC’), zitten we in de eerste fase. De timing voor de volgende fases is vooralsnog onbekend.

De invoering van IFIC gaat gepaard met een doelbarema. Omdat er nog geen middelen zijn om dit doelbarema al te gaan toekennen, werken we in tussentijd met een formule: we nemen het verschil tussen het doelbarema en het huidige barema (dit noemen we ook het referentie- of startbarema), berekenen daar 18,25% op en tellen dat bij het huidige barema.

Doelbarema – startbarema = delta

18,25% van de delta + startbarema = IFIC-barema

Het percentage (18,25%) geldt tijdens de eerste fase. In volgende fases zal dit percentage worden opgetrokken tot het moment dat het volledige verschil tussen het start- en het doelbarema kan worden toegekend.

Tot die datum blijven we de formule gebruiken. Dit wil ook zeggen dat het huidige barema (start- of referentiebarema) én de huidige functieclassificatie hun belang behouden tot dat moment.

Voor het personeel dat nieuw in dienst komt na de invoering van IFIC, kan men bijgevoegde omzettingstabel gebruiken om het startbarema te bepalen.

Wat verandert er concreet?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het personeel in dienst en het personeel dat later aangeworven wordt. De sleuteldatum hierbij is 1 november 2019.

Personeel in dienst vóór 1 november 2019

Het bestaande personeel kreeg een nieuwe functieclassificatie toegewezen. Dit moest vóór 7 mei 2019 individueel gecommuniceerd worden. Met deze informatie kon men een loonsimulatie doen om te zien wat IFIC zou veranderen per werknemer.

Het personeel in dienst vóór 1 november 2019 krijgt de keuze: het bestaande barema behouden of overstappen op IFIC. Deze keuze wordt best op papier bevestigd aan de werkgever.

Personeel in dienst vanaf 1 november 2019

Deze werknemers krijgen een functieclassificatie toegewezen uit de IFIC-functieclassificatie.

Wat betreft hun loon krijgen zij geen keuze, zij krijgen automatisch hun IFIC-barema.

Het lot van de haard- en standplaatsvergoeding en andere premies

De haard- en standplaatsvergoedingen, functietoeslagen en functiecomplementen zijn geïntegreerd in het IFIC-doelbarema. Dit wil zeggen dat ze niet meer op de loonbrief zullen verschijnen, maar dat ze wel inbegrepen zitten in het resultaat.

Zolang men het IFIC-barema nog moet berekenen met de formule (zie hierboven), moet men wel weten of de werknemer recht heeft op één van deze looncomponenten. Ze worden namelijk meegenomen in de berekeningsbasis. Bijvoorbeeld: barema in schaal 1.43/1.55 + haardtoelage + 18,25% van het verschil tussen het startbarema (haardtoelage inbegrepen) en het doelbarema = IFIC-barema.

De werknemers die recht hebben op een BBT/BBK-premie vallen buiten het toepassingsgebied van IFIC.

Welke gegevens hebben wij nodig voor een correcte loonsverwerking?

Vóór de lonen van november 2019 dienen wij te weten welke nieuwe referentiefuncties u toegekend hebt aan uw werknemers en of zij kiezen voor IFIC of voor hun huidig barema. Wacht er niet te lang mee om deze informatie te delen met uw Client Advisor.

Waar kan u terecht voor meer informatie?

U vindt meer info op if-ic.org.

De functiewijzer is een handig hulpmiddel om uw werknemers in te schalen. Noteer zeker de 4-cijferige code die toegekend wordt aan iedere functie, deze hebben wij nodig voor uw loonsverwerking.

U vindt er ook modellen terug voor de individuele communicatie van de nieuwe functies aan uw werknemers (in geval dit nog niet gebeurd zou zijn) en een model waarbij de werknemer zijn keuze voor IFIC of zijn huidig barema kan bevestigen.

Hoe bepaal ik het loon voor een nieuwe werknemer?

Het is belangrijk om te onthouden dat er voor IFIC momenteel geen kant-en-klare barema’s bestaan. Per individueel geval moet men de formule gaan toepassen zoals hierboven beschreven, rekening houdend met de haard- of standplaatstoelage, een eventueel functiecomplement of functietoeslag, de anciënniteit die mee in rekening moet worden genomen en de tewerkstellingsbreuk.

De barema’s op Lex4You mogen dus enkel gebruikt worden als basis voor de formule. Uw Client Advisor heeft een simulatietool[1] ter zijner beschikking om deze oefening voor u te doen.

 


[1] Let op met de simulatietools op de website van IFIC. De tool op de pagina voor de ‘federale IFIC’ bevat niet-geïndexeerde bedragen. De tool op de pagina voor de ‘Vlaamse IFIC’ is momenteel nog up-to-date, maar waarschijnlijk slechts tot de volgende indexatie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-10-2019