To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een stand van zaken rond de gelegenheidsarbeid en dagcontracten in de begrafenissector (PC 320)

28/06/2019

Sinds 1 april 2019 bestaat er een statuut van gelegenheidsarbeid in het paritair comité voor de begrafenisondernemingen[1]. Dit statuut bestaat sinds geruime tijd in andere sectoren (horeca en land- en tuinbouw). Atypisch voor het statuut in de begrafenissector is echter dat er géén voordelig RSZ-tarief aan verbonden is.

Wat is het voordeel van het statuut gelegenheidsarbeid?

De begrafenissector wordt gekenmerkt door onvoorziene prestaties. Veelal wordt er dus niet met vaste contracten (en vaste uurroosters) gewerkt, maar met dagcontracten. Deze dagcontracten zijn echter onderworpen aan strenge voorwaarden. Omdat het gaat om contracten van bepaalde duur moeten deze verplicht schriftelijk worden opgesteld.

In het paritair comité nr. 320 werd daarom een cao afgesloten waarin de mogelijkheid werd gelaten om, via het statuut van de gelegenheidsarbeid, een raamovereenkomst af te sluiten. Deze moet dan eenmalig schriftelijk worden opgesteld en daarna volstaat, telkens men een werknemer wenst op te roepen, een mondelinge arbeidsovereenkomst. Het systeem komt dus vooral tegemoet aan de administratieve rompslomp van het telkenmale verplicht opstellen van een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Welke zijn de voorwaarden?

Het gebruik van het statuut van gelegenheidsarbeider doet niets af van de verplichting om voor het begin van iedere prestatie een dimona-aangifte te doen. Hierbij worden het beginuur en het verwachte einduur ingegeven. De dimonaverplichting geldt natuurlijk ook voor de gewone dagcontracten.

Bovendien is er een hoger loon verbonden aan het statuut, nl. het loon voor een werknemer in categorie 2 met 20 jaar ervaring (€ 13,29 op 1 juni 2019).

Het gebruik van het systeem van gelegenheidsarbeid is per werknemer beperkt tot 200 dagen en 800 uren per jaar bij dezelfde werkgever.

Het statuut mag slechts gebruikt worden voor een beperkt aantal taken: taken als bode, vervoer, opbaringen of rouwkapel verzorgen, onthaal in rouwcentrum, koffietafel verzorgen, kist of urne dragen of in wagen plaatsen, nabestaanden begeleiden en de ceremoniewagen besturen of onderhouden.

Tot slot verplicht de sector het gebruik van een elektronisch tijdsopvolgingssysteem, dit bovenop de dimona-aangifte met begin- en einduur.

Wat met de huidige dagcontracten?

Er is geen verbod op het gebruik van dagcontracten. In dat geval dient u wel telkens een schriftelijke overeenkomst op te stellen met een uurrooster. Vergeet ook niet dat er voor ieder contract een dimona moet gebeuren. Niet met begin- en einduur, maar wel met vermelding van de dag waarop het contract zal aanvangen en eindigen. Indien u beide voorwaarden respecteert, is er geen bezwaar om deze manier van werken verder te zetten na de invoering van de gelegenheidsarbeid in de sector.

 


[1] Zie ook ons artikel van 28 maart 2019 op Lex4You.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-06-2019