To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

GDPR één jaar later

05/23/2019

Op 25 mei 2018 trad de GDPR (General Data Protection Regulation) in werking. Door de toenemende digitalisering was het immers nodig om de persoonsgegevens van burgers beter te beschermen, daarom werd door Europa de GDPR-richtlijn ingevoerd.

Verwerken van persoonsgegevens

De GDPR is van toepassing op iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan geïdentificeerd worden, zoals adres, e-mail, telefoonnummer,…

De GDPR verplicht u om de personen duidelijk te informeren over welke gegevens u bijhoudt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Daarnaast heeft u de verplichting om deze gegevens veilig te bewaren om lekken te vermijden.

Dit geldt zowel voor de gegevens van klanten als voor de gegevens van uw werknemers.

GBA en sancties

De GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit – voorheen : privacyommissie) die sinds kort is samengesteld kijkt toe op de naleving van al deze regels en kan ook sancties opleggen indien men de regels inzake de GDPR niet respecteert.

GDPR in mijn onderneming

De impact van de GDPR op de HR processen is vaak groter dan verwacht. Ook één jaar na de inwerkingtreding is het goed om hier nog even bij stil te staan en na te gaan of je HR-afdeling bij een controle de test doorstaat.

In de komende weken zetten we de belangrijkste principes inzake GDPR voor u als werkgever nog eventjes op een rij.

Meer info over GDPR?

Heeft u nog vragen over de GDPR of bent u niet zeker of u wel met alles in orde bent, neem contact op met uw Legal advisor of lees onze uitgebreide informatie hierover op Lex4You.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/23/2019