To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Is er een herstructurering op til? 5 te vermijden valkuilen!

10/03/2021

Een herstructurering is geen wandeling in het park. Het volgt meestal op financiële moeilijkheden waarmee een bedrijf te maken heeft, maar dat is lang niet de enige beweegreden. Een onderneming kan ook beslissen om de activiteiten uit te breiden, om te verhuizen of om te fuseren met een ander bedrijf. Er zijn kortom verschillende scenario's mogelijk.

Wat uw situatie ook is, Securex wil u met raad en daad bijstaan. En dat begint met een paar waarschuwingen om onaangename verrassingen te voorkomen. Wat u zeker moet vermijden:

 

De verschillende regelgevingen over collectief ontslag door elkaar halen 

De regels rond collectief ontslag in België zijn ingewikkeld. In essentie komt het hier op neer: hoe meer ontslagen omwille van economische redenen er plaatsvinden op korte tijd, hoe groter de kans wordt dat u één of meer van volgende verplichtingen moet naleven:

 • Een informatie- en raadplegingsprocedure naleven
 • De ontslagen werknemers een collectieve ontslagvergoeding toekennen
 • Een tewerkstellingscel oprichten en een outplacementvergoeding betalen

Helaas is elk van die drie verplichtingen afkomstig uit een andere wettekst, en geeft elk van die wetteksten zijn eigen invulling aan de term collectief ontslag. Dat heeft als gevolg dat u rekening moet houden met drie verschillende soorten drempels, wat betreft het aantal ontslagen.

Bijvoorbeeld: een werkgever die tussen 20 en 59 werknemers in dienst heeft, ontslaat binnen een periode van 60 dagen 6 tot 9 werknemers om economische en/of technische redenen:

 • De werkgever moet een collectieve ontslagvergoeding betalen volgens de drempels die gelden voor die vergoeding.
 • Hij hoeft echter de informatie- en raadplegingsprocedure niet te volgen en geen tewerkstellingscel op te richten.

Ga ook steeds na of u niet onder de regels rond een (gedeeltelijke) sluiting van de onderneming valt. U leest er meer over in het gratis E-book ‘Herstructurering met of zonder banenverlies’.

 

Geen rekening houden met wat uw sector heeft geregeld 

Het begrip ‘meervoudig ontslag’ lijkt op collectief ontslag, maar heeft een andere betekenis. Zoals de naam al aangeeft, gaat het bij meervoudig ontslag om een situatie waarin meerdere ontslagen plaatsvinden binnen de onderneming, maar zonder dat er als dusdanig sprake is van collectief ontslag of sluiting van de onderneming.

Blijf echter waakzaam... misschien heeft uw paritair comité eigen regels vastgesteld. Meerdere paritaire comités (bv. PC 112, 226, ...) hebben het begrip meervoudig ontslag gedefinieerd en er bijvoorbeeld specifieke verplichtingen aan verbonden om het personeel vooraf te informeren en te raadplegen.

Raadpleeg de rubriek Sectoraal > Paritaire comités van Lex4You en selecteer uw paritair comité en het thema 'Werkzekerheid - Collectief ontslag' om alle specifiek voor u bestemde informatie te lezen.

 

De informatie- en raadplegingsfase van de werknemers afraffelen 

Deze fase is van cruciaal belang en wordt door diverse regelgevingen opgelegd. Voordat u tot collectief ontslag overgaat, moet u uw voornemen meedelen aan uw personeelsvertegenwoordigers. U moet uw personeel niet alleen informeren, maar ook echt met hen overleggen: geef hen de gelegenheid om vragen te stellen, suggesties te doen en tegenvoorstellen te formuleren.

U moet ze een steekhoudend antwoord geven. Als u antwoorden geeft zoals ‘ik heb anders besloten’, ‘dit voorstel lijkt mij zeer ingewikkeld, ik heb niet de tijd om het te onderzoeken’, ‘we hebben deze mogelijkheid onderzocht’, zonder aan te geven wat de bevindingen van dit onderzoek waren, raffelt u de procedure af.

De procedure kan in dat geval worden betwist, wat voor u nadelige gevolgen kan hebben: de verplichting om de procedure over te doen, reeds ontslagen werknemers opnieuw in dienst te nemen, enz. Bovendien heeft u dan geen gemotiveerd personeel ‘aan uw kant’ tijdens de moeilijke herstructureringsperiode.

Securex informeert u in detail over deze procedure. Onze deskundigen stellen hun ervaring en kant-en-klare documenten tot uw beschikking.

 

Denken dat een herstructurering altijd gepaard gaat met banenverlies 

De coronaviruscrisis heeft bij veel bedrijven grote veranderingen teweeg gebracht. Die ingrijpende veranderingen kunnen banenverlies veroorzaken, maar dat is niet noodzakelijk het geval

Dat is de vierde valkuil om te vermijden: geen gebruik maken van bestaande steunmaatregelen (bv. tijdelijke coronawerkloosheid die tot 30 juni 2021 zal worden verlengd) en bijgevolg denken dat ontslagen onvermijdelijk zijn.

Wij stellen enkele mogelijke oplossingen voor, die u met onze deskundigen kunt bespreken, afhankelijk van wat voor u mogelijk is.

 

De steun- en beschermingsmaatregelen mislopen die voor u bestaan 

U moest overgaan tot economische ontslagen om uw bedrijf te redden. U heeft een tewerkstellingscel opgericht. Bijgevolg hebt u de getroffen werknemers een outplacementaanbod gedaan en bent u hen een specifieke vergoeding verschuldigd, outplacementvergoeding genoemd (die de opzeggingsvergoeding geheel of gedeeltelijk vervangt).

Zelfs in dit stadium kunnen steunmaatregelen uw kosten verlichten:

 • Wist u dat u, afhankelijk van de gewest waar uw exploitatievestiging zich bevindt, de terugbetaling van uw outplacementkosten kunt vragen?
 • Wist u dat als de outplacementvergoeding hoger is dan de ontslagvergoeding die u normaal zou moeten betalen, u de RVA kunt vragen om het verschil terug te betalen?

Ook hier kunnen onze deskundigen u begeleiden en een dossier indienen bij het gewest en/of de RVA.  U kunt uw geld terug krijgen zonder administratieve rompslomp.

 

E-book over herstructurering met of zonder banenverlies 

Om u te helpen uw herstructurering in goede banen te leiden, bieden wij u een onmisbaar E-book aan, waarin de belangrijkste aspecten van uw traject de revue passeren, inclusief de verschillende juridische aandachtspunten. U vindt er een antwoord op uw belangrijkste vragen:

 • Wat is een collectief ontslag? Wat houdt dit in voor uw onderneming en hoe voert u het uit?
 • Wat zijn de beschermingsmaatregelen voor uw werknemers en op welke steunmaatregelen kunt u rekenen?
 • U moet uw bedrijf jammer genoeg sluiten: welke verplichtingen hebt u?
 • Of wat zijn de mogelijke situaties waarin herstructurering kan plaatsvinden zonder banenverlies?

Aan het eind van deze gids vindt u ook een checklist met een uiterst praktisch overzicht van uw belangrijkste verplichtingen, afhankelijk van uw situatie.

Download uw gratis E-book ‘Herstructurering met of zonder banenverlies’.

 

Securex biedt u zijn expertise aan 

Securex heeft een jarenlange ervaring als HR-partner van werkgevers en bedrijven.  In de eerste plaats waken wij over een correcte toepassing van de juridische spelregels in de payrollverwerking.

Maar dat is niet alles! Via onze consultingdiensten bieden wij ook begeleiding van A tot Z bij een traject van sluiting, herstructurering of overname.

Wilt u meer weten over onze consultingdiensten? Contacteer Securex Consult op het volgende e-mailadres: consultinglegal@securex.be.

 

En de menselijke factor?

Een reorganisatie houdt onvermijdelijk een grondige verandering van de onderneming in. Dat vraagt voor een aanpassing van gewoonten. En soms ook mentaliteiten.

Belangrijk is om de menselijke factor in dit verhaal niet uit het oog te verliezen. Die is namelijk van essentieel belang voor elke reorganisatie, en de onvermijdelijke emotionele impact ervan. Hoe gaat u om met mogelijke weerstanden? Hoe kunt u de veerkracht van uw werknemers versterken? Dit zijn maar enkele van de vele vragen waar u mee te maken krijgt.

Wij kunnen u helpen met onze oplossingen in change management. Denk aan sensibilisatie, bewustzijn en draagvlak creëren.

Bijkomstig kan het van belang zijn de leiderschapsvisie van uw onderneming te herdefiniëren. Wat verwacht u van uw leiders? Welke rol moeten zij opnemen? Wat hebben zij nodig om deze rol op te nemen? Wij hebben verschillende oplossingen op vlak van leiderschap die u daarbij kunnen helpen.

Vergeet tot slot niet dat een goede communicatie van essentieel belang is. Aarzel niet contact met ons op te nemen, zodat wij u ook op dit vlak kunnen ondersteunen en adviseren: consulting@securex.be.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10-03-2021