To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Flitscontroles in de bouw- en elektrotechnische sector in maart 2020

02/11/2020

Ieder jaar publiceert de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (afgekort: SIOD) haar actieplan. Dit wordt opgesteld in samenwerking met de regering, de inspectiediensten, de sociale partners en de arbeidsauditeurs. Net zoals andere jaren worden er een aantal controles aangekondigd.

Na de flitscontroles in de schoonmaaksector in januari, volgen in maart de flitscontroles in de bouw- (PC 124) en de elektrotechnische sector (PC 149.010 voor elektriciens en PC 111 voor metaalbouw).

Vooropgestelde acties in de strijd tegen sociale fraude

In enkele fraudegevoelige sectoren moeten er een minimum aantal aan onaangekondigde controles uitgevoerd worden. Dit is o.a. het geval voor bouw-, transport- en horecasector.

In de bouwsector moeten er in 2020 minstens 2.000 controles uitgevoerd worden. In de elektrotechnische sector zijn dit er minstens 400.

Waar liggen de aandachtspunten?

  • Minstens 10 % van het minimum aantal te verrichten controles moeten uitgevoerd worden “buiten de normale werkuren” (‘s avonds na 18u en in het weekend);
  • Per arrondissementscel moeten er minstens 5 openbare werven (overheidsopdrachten) gecontroleerd worden.

Flitscontroles

Naast de onaangekondigde controles zijn er ook de zogenaamde ‘flitscontroles’. Deze worden voorafgaandelijk en tenminste 2 weken vóór de periodes van de flitscontrole gepubliceerd op de website van de SIOD en op de websites van de verschillende inspectiediensten en de sectorale sociale partners. De sociale inspectiediensten worden tijdens deze controles bijgestaan door justitie, politie, FOD financiën… Het karakter van dit soort controles is eerder informatief en preventief. Natuurlijk worden zware inbreuken wel onmiddellijk bestraft.

In de bouw- en elektrotechnische sector worden flitscontroles voorzien in maart 2020. Zoals u al kon lezen in ons artikel van 23 december 2019, worden de flitscontroles niet meer op één dag georganiseerd, maar strekken zij zich uit over de volledige maand.

De SIOD stelt ook een checklist ter beschikking, opgesteld voor de bouwsector in het bijzonder, die u toelaat zich voor te bereiden op de controles.

Denk bijvoorbeeld aan uw verplichting:

  • om op alle werven een kopie van het arbeidsreglement te kunnen voorleggen. Hierin moeten alle uurroosters voor uw voltijdse werknemers zijn opgenomen;
  • We raden u aan om een kopie in ieder van uw bestel- of bedrijfswagens te leggen, zo verliest u dit niet uit het oog.
  • om gecombineerde vergunningen (single permits) te kunnen voorleggen van uw niet-EU-werknemers;
  • om de controlekaarten voor uw werkloze werknemers te kunnen voorleggen;
  • de (elektronische) arbeidsovereenkomsten voor uitzendkrachten te kunnen tonen;

Een verwittigd bedrijfsleider is er twee waard!

Wat doet Securex voor u?

We kunnen u bijstaan bij het actualiseren of opmaken van uw arbeidsreglement, u advies geven rond alle formaliteiten bij het tewerkstellen van buitenlandse werknemers en u informeren rond uw plichten bij het invoeren van economische werkloosheid.

Contacteer uw Client of Legal Advisor voor meer informatie.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/11/2020