To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Arbeidsduur na de coronacrisis: 5 manieren om uw werknemers flexibeler te laten werken

29/05/2020

Het coronavirus lijkt stilaan uit te doven. En tegelijkertijd komt de economie terug op gang. Overweegt u uw werknemers flexibeler te laten werken na deze crisis?

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kan dat!

Wij zetten vijf mogelijkheden beknopt voor u op een rijtje.

Kleine flexibiliteit

Om piekperiodes in uw onderneming op te vangen kan de zogenaamde kleine flexibiliteit een oplossing zijn.

U kan dan piek- of dalroosters invoeren. Met dat systeem kan u uw werknemers tot 5 uur meer (piekroosters) of 5 uur minder (dalrooster) per week laten werken.

Werken uw voltijdse werknemers normaal gezien 38 uur per week? Dan kan u hen 33 uur per week of 43 uur per week laten werken.

U moet er ook voor zorgen dat uw werknemers per dag maximaal 2 uur meer of minder werken dan in een normaal voltijds uurrooster. Uw werknemers mogen ook nooit meer dan 9 uur per dag werken.

Hoe voert u de kleine flexibiliteit in?

U kan die flexibiliteit invoeren via een ondernemings-cao of via een wijziging van het arbeidsreglement. In de cao of het arbeidsreglement moet u in elk geval het volgende vermelden:

 • de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. En het aantal uur dat moet gepresteerd worden tijdens de referteperiode. Die referteperiode moet één kalenderjaar of een andere periode van twaalf maanden bedragen;
 • het aantal uur dat per dag boven of onder de maximale grens van de arbeidsduur uit het arbeidsreglement mag gepresteerd worden. Dit aantal uur mag niet meer dan 2 uur boven of onder die grens liggen met een maximum van 9 uur per dag;
 • het aantal uur dat per week boven of onder de maximale grens van de arbeidsduur uit het arbeidsreglement mag gepresteerd worden. Dit aantal uur mag niet meer dan 5 uur boven of onder die grens liggen met een maximum van 45 uur per week;

Als u een piek- of een dalrooster wil invoeren, moet u het rooster minstens 7 dagen vooraf aanplakken in uw onderneming.

Grote flexibiliteit

Heeft u nog meer flexibiliteit nodig na de coronacrisis?

In sommige gevallen kan dat. Zo kan het mogelijk zijn om uw werknemers 12 uur per dag, op zon- en feestdagen en zelfs ’s nachts te laten werken. Dat kan met het zogenaamde stelsel van de grote flexibiliteit.

Om uw werknemers zo flexibel te laten werken, moet de grote flexibiliteit in uw sector mogelijk zijn gemaakt door een sectorale cao. U kan de grote flexibiliteit dan invoeren op de manier die vastgelegd wordt in die sectorale cao.

Bestaat er voor uw onderneming geen sectorale cao, dan kan u in bepaalde gevallen zelf een cao afsluiten. Dat kan als er in uw sector geen akkoord over de grote flexibiliteit bereikt kon worden. Is er in uw sector geen akkoord en heeft u geen vakbondsafvaardiging? Dan kan u een plan aan uw werknemers voorleggen waarin u uitlegt welke maatregelen u wil invoeren.

In elk geval zal u uw werknemers vooraf moeten inlichten over uw voornemen om de grote flexibiliteit in te voeren. U moet dat ook doen indien er een sectorale cao bestaat.

Glijdende uurroosters

Sinds 2017 kan u ook glijdende uurroosters invoeren. U kan dan in een ondernemings-cao of in het arbeidsreglement vastleggen op welke momenten uw werknemers verplicht aanwezig moeten zijn.

U duidt eveneens de variabele periode aan waarbinnen uw werknemers zelf mogen kiezen wanneer ze hun werkdag beginnen en stoppen. Ook hun pauzes mogen ze zelf bepalen, binnen de grenzen die vastlegt.

Wat moet u in de cao of het arbeidsreglement vastleggen?

U moet minstens de volgende zaken opnemen in uw ondernemings-cao of het arbeidsreglement:

 • de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur binnen een referteperiode van drie maanden. U kan een andere referteperiode vastleggen, maar die mag niet meer dan één jaar bedragen;
 • de uren waarop uw werknemers aanwezig moeten zijn, dat is de zogenaamde stamtijd;
 • de uren waarbinnen uw werknemers vrij hun aankomst, vertrek en pauzes mogen bepalen, dat is de zogenaamde glijtijd;
 • het aantal uur dat boven of onder de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur mag gepresteerd worden. U moet er wel over waken dat de wekelijkse arbeidsduur die zo vastgelegd wordt niet meer bedraagt dan 45 uur;
 • het aantal uur dat op het einde van de referteperiode kan overgedragen worden. Het aantal over te dragen uren mag niet meer dan twaalf bedragen.

U moet ook een systeem van tijdopvolging invoeren om na te kunnen gaan hoeveel uren uw werknemers gewerkt hebben.

Overuren

U kan ook overwegen om uw werknemers overuren te laten presteren.

Houd daarbij wel rekening met de wettelijke bepalingen. Zo moet u een wettelijke reden hebben om uw werknemers te laten overwerken. U moet hen in de meeste gevallen ook inhaalrust toekennen. En als uw werknemers meer dan 9 uur per dag of 40 uur per week werken bent u een overloon verschuldigd.

Vrijwillige overuren

Sinds 2017 kan u met uw werknemers ook een overeenkomst afsluiten om 120 vrijwillige overuren per jaar te presteren. Die overeenkomst is 6 maanden geldig.

Bij vrijwillige overuren moet u geen wettelijke redenen hebben om overuren te laten presteren. U moet ook geen inhaalrust toekennen. Uw werknemers hebben wel recht op een overloontoeslag van 50% of van 100% als de overuren op zondagen of feestdagen gepresteerd worden.

Bent u een werkgever in een kritieke sector? Dan kan u tot 30 juni 2020 beroep doen op 120 extra vrijwillige overuren om het hoofd te bieden aan de coronacrisis. Op die overuren is geen overloontoeslag verschuldigd.

U moet ook geen bedrijfsvoorheffing of RSZ-bijdragen inhouden. Dat betekent dat het nettoloon voor die overuren gelijk is aan het brutoloon van uw werknemers. Dit moet wel nog geofficialiseerd worden.

Vierdagenweek

Tot slot kan u er ook voor opteren om de arbeidsduur in uw onderneming te verminderen. U kan daarvoor een vierdagenweek invoeren.

Uw werknemers werken dan maximaal 4 volledige dagen per week. Het is ook mogelijk om 3 volledige dagen en twee halve dagen per week te werken. Het aantal uur dat op die halve dagen mag gewerkt worden, is maximaal de helft van het aantal uur dat op de volledige dagen wordt gewerkt.

Aangezien een werknemer maximaal 9 uur per dag mag werken, kan u dus de volgende regeling invoeren:

 • 4 x 9 uur per dag of
 • 3 x 9 uur per dag en 2 x 4,5 uur per dag.

Uw werknemers kunnen dus maximaal 36 uur per week werken. Die grens kan enkel verhoogd worden als uw werknemers om een andere reden meer dan 9 uur per dag mogen werken.

Hoe voert u een vierdagenweek in?

U kan een dergelijke vierdagenweek op de volgende manier invoeren:

 • een cao op sectoraal of ondernemingsniveau of;
 • een wijziging van het arbeidsreglement.
Heeft de vierdagenweek nog andere voordelen voor u?

Als u een vierdagenweek invoert, heeft u recht op een éénmalige vermindering van de RSZ-bijdragen van 400 euro per werknemer waarop de vierdagenweek van toepassing is.

Wat doet Securex voor u?

De aanpassing van de arbeidsduur is niet altijd even makkelijk. Daarom staat uw Legal advisor klaar om u te helpen met al uw vragen!

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-05-2020